Дучинський Антонін Філаретович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дучинський Антонін Філаретович

ДУЧИ́НСЬКИЙ Антонін Філаретович (04. 08. 1880, м-ко Судилків Ізяслав. пов. Волин. губ., нині село Шепетів. р-ну Хмельн. обл. – 14. 12. 1928, Москва, похов. у Полтаві) – історик, архівіст. Навч. у Варшав., закін. Моск. ун-т (1907). Працював учителем історії у Проскурів. реал. уч-щі та жін. г-зії (нині Хмельницький). Від 1910 мешкав у Полтаві: викладав у реал. школі та Маріїн. жін. г-зії, водночас співпрацював у Полтав. губерн. ученій архів. комісії (від 1912 – чл. ревізій. комісії); від 1917 – старший інспектор нар. освіти, інструктор політосвіти при військ. комісаріаті, викл. історії рев. руху в нар. ун-ті, садовому, індустр. і вечір. робітн. технікумах; на поч. 20-х рр. – лектор ІНО й педтехнікуму. Чл. Полтав. наук. при ВУАН т-ва від 1919. У тому ж році у складі виїзної комісії Всеукр. ком-ту охорони пам’яток мист-ва і старовини брав участь в обстеженні історико-мист. зібрань у поміщиц. маєтках, зокрема перевіз із м. Яготин Пирятин. пов. Полтав. губ. (нині Київ. обл.) до Істор. архіву Полтавщини особистий архів князів Рєпніних. Організував істор. кабінет при підсекції Центр. пролетар. музею Полтавщини. Для ознайомлення з системою освіти, музеями, культур. життям Зх. Європи, здійснив поїздки до Австрії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії. Помер після завершення роботи з’їзду істориків-марксистів, на якому у виступах окремих осіб були допущені нетактовні й безпідставні випади проти укр. вчених.

Пр.: К заботам князя Алексея Борисовича Куракина о судоходстве рек в Малороссии // Тр. Полтав. губерн. ученой архив. комиссии. П., 1914. Вып. 11; Революційна Українська Партія на Полтавщині (за архівними матеріалами 1901–1905) // За сто літ: Мат. з громад. й літ. життя України ХІХ і поч. ХХ ст. Кн. 2. Х., 1928; З студентських літ Євгена Нероновича // Там само. Кн. 3; До життєпису О. О. Русова // Там само. Кн. 4. К., 1929.

Літ.: Клепатський П. А. Ф. Дучинський (посмертна згадка) // Україна. 1929. № 33; Коваль О. Штрих до портрету епохи (А. Ф. Дучинський) // Архів. зб. до 80-річчя держ. архіву Полтав. обл. П., 1998; Пустовіт Т. Матеріали до біобібліографічного словника «Архівісти Полтавщини» (20–30 рр.) // Там само.

Т. П. Пустовіт

Стаття оновлена: 2008