Дуюнов Едугарт Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дуюнов Едугарт Андрійович

ДУЮ́НОВ Едугарт Андрійович (06. 11. 1933, м. Грозний, Ічкерія, РФ) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1991), проф. (1992). Закін. Моск. с.-г. академію (1960). У 1962–63 та від 1978 – в Ін-ті птахівництва УААН (с. Бірки Зміїв. р-ну Харків. обл.), де очолював відділ селекції та біології розмноження м’ясних видів птиці (1979–88), лаб. селекції і розведення м’ясних видів птиці (1993–94), годівлі і технології кормів (від 1999) та працював заст. дир. з селекц. роботи (1984–88); у 1968–71 – вчений секр. та заст. дир. Пн.-Кавказ. зонал. дослід. станції птахівництва (с. Обільне Ставроп. краю, РФ), 1971–78 – дир. станції та її дослід. госп-ва. Обґрунтував методи прискореного створення кросів індиків, виведення гетероген. і синтетич. популяцій, селекції за індексами і спеціаліз. мікролініями. Співавтор пн.-кавказ. білої породи індиків та кросу Харківський 56.

Пр.: Вычисление наследуемости признаков // Тр. Всесоюз. н.-и. и технол. ин-та птицеводства. Загорск, 1964. Т. 29; Породы, линии и гибриды птиц. Москва, 1975; 1979 (співавт.); Промышленное птицеводство. К., 1980; 1989 (співавт.); Удосконалення технології виробництва м’яса індиків. К., 1990 (співавт.); Перспективы развития фазановодства в Украине // Птахівництво: Мат. 7-ї Укр. конф. з птахівництва з міжнар. участю. К., 2006. Вип. 58.

Літ.: Івко І. І. Дуюнов Едугарт Андрійович // Вчені у галузі тваринництва. Кн. 2. К., 1999.

І. І. Івко

Стаття оновлена: 2008