Дядик Олена Олександрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дядик Олена Олександрівна


Дядик Олена Олександрівна

ДЯДИ́К Олена Олександрівна (05. 06. 1966, Донецьк) – лікар-патоло-гоанатом. Дочка О. Дядика. Д-р мед. н. (2006). Закін. Донец. мед. ін-т (1989). Працювала лікарем. Від 1995 – доц. каф. патол. анатомії Донец. мед. ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – перебіг вовчакового гломерулонефриту. Співавторка розділу в кн. «Поражения почек, обусловленные ревматическими заболеваниями» (К., 2004).

Пр.: Интерпретация почечных биоптатов у больных системной красной волчанкой с клиническими проявлениями волчаночного гломерулонефрита // Укр. журн. нефрології та діалізу. 2004. № 2; Характер гломерулярных поражений при различных морфологических формах волчаночного гломерулонефрита // Вісн. невідклад. і віднов. медицини. 2004. Т. 5, № 1; Особенности тубулоинтерстициального аппарата при различных морфологических классах волчаночного гломерулонефрита // Там само. № 2.

Статтю оновлено: 2008