Дядиченко Вадим Архипович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дядиченко Вадим Архипович

ДЯДИЧЕ́НКО Вадим Архипович (17(30). 05. 1909, Чернігів – 24. 08. 1973, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1961), проф. (1962). Держ. нагороди СРСР. Закін. Черніг. ін-т соц. виховання (1929). Працював у Микол. пед. ін-ті (1929–35); від 1936 – в Ін-ті історії АН УРСР (Київ): 1961–73 – зав. відділу історії феодалізму; водночас 1935–59 – доц., від 1962 – проф. Київ. ун-ту. Наук. дослідж.: історія Лівобереж. України кін. 17 – 1-ї чв. 18 ст.; спец. істор. дисципліни. Чл. редколегії та співавтор 2-том. «Історії УРСР» (К., 1953, т. 1; 1955, т. 2) і низки ін. вид. з історії України. Співавтор шкіл. підручника для 7–8 кл. (К., 1962) і посібника для студентів істор. ф-тів ВНЗів (К., 1965) «Історія Української РСР», які неодноразово перевидавалися.

Пр.: Розгром шведських загарбників на початку XVIII ст. К., 1950; Визвольна війна 1648–54 рр. і возз’єднання України з Росією. К., 1954 (спів- авт.); Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1. Москва, 1955 (спів- авт.); Суд і судочинство на Лівобережній Україні в кінці 17 – на поч. 18 ст. // Вісн. АН УРСР. 1958. № 8; Полтавська битва. К., 1962; Допоміжні історичні дисципліни: Короткий курс. К., 1962 (співавт.); Розвиток історичної науки в Українській РСР. К., 1970 (співавт.); Нариси з історії СРСР (епоха феодалізму). К., 1971.

Літ.: Вадим Архипович Дядиченко: Некролог // УІЖ. 1973. № 9; Близняк М. Життєвий і творчий шлях Вадима Архиповича Дядиченка (1909–1973). До 30-річчя з дня кончини видатного історика // Грані: Наук.-теор. і громад.-політ. альм. 2003. № 5(31).

Н. О. Герасименко

Статтю оновлено: 2008