Дядченко Марина Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дядченко Марина Григорівна

ДЯ́ДЧЕНКО Марина Григорівна (31. 07(13. 08). 1911, Київ – 31. 03. 1994, там само) – геолог, мінералог. Д-р геол.-мінерал. н. (1966). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1969). Закін. Київ. гірн.-геол. ін-т (1935). У 1936–41 працювала в Геол. упр. УРСР (Київ); 1943–45 – Ін-ті геол. наук АН Узбец. РСР (Ташкент); 1946–69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР: 1946–47 – зав. шліхової лаб., 1947–69 – ст. н. с.; 1969–74 – в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АН УРСР (нині Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ, обидва – Київ): ст. н. с. Вивчала прояви титану, цирконію, рідкіс. металів і земель на тер. України; закономірності утворення та розміщення розсип. родовищ і їх зв’язку з корін. джерелами живлення. Обґрунтувала стадійність процесу зміни ільменіту в гіперген. умовах.

Пр.: Основні риси геології України // ГЖ. 1957. Т. 17, вип. 3 (співавт.); Стадийность процесса изменения ильменита в гипергенных условиях // Вопр. минералогии осадоч. образований. 1961. Кн. 6 (співавт.); Монацитовые россыпи Приднепровья и Побужья. К., 1961; Россыпные месторождения титана СССР. Москва, 1976 (співавт.); Палеогеографічні умови утворення розсипищ на території України // Палеогеоморфологія і палеогеографія. К., 1977 (співавт.).

Д. С. Черниш

Стаття оновлена: 2008