Дяченко Анатолій Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дяченко Анатолій Григорович


Дяченко  Анатолій Григорович

ДЯЧЕ́НКО Анатолій Григорович (29. 11. 1937, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – лікар-імунолог, вірусолог. Д-р мед. н. (1986), проф. (1996). Премія ім. В. Тімакова АМН СРСР (1984). Закін. Харків. мед. ін-т (1962). Працював лікарем. 1969–93 – в Ін-ті експерим. патології та терапії АМН СРСР (м. Сухумі, Грузія): від 1983 – зав. лаб. молекуляр. біології пухлин. росту; від 1993 – у Сум. ун-ті: від 1995 – зав. курсу гігієни каф. соц. медицини і гігієни. Досліджує етіопатогенез злоякіс. росту та роль у ньому вірус. і клітин. генів. Виявив онкогенні віруси приматів, вірус лейкозу корів, а також експресію вірус. генів при експерим.-індукованій лейкемії корів.

Пр.: Структурная организация ге- нома вируса Эпстайна-Барр // ЭО. 1984. Т. 6, № 4; Выявление и анализ последовательностей Т-лимфотропного ретровируса обезьян при помощи полимеразной цепной реакции // Вопр. вирусологии. 1993. № 4 (співавт.); Микробиоценоз кишечника при острых кишечных инфекциях // Доп. НАНУ. 2000. № 8 (співавт.); Вірусний гепатит С. Сучасні проблеми епідеміо- логії, діагностики і терапії // Сучасні інфекції. 2005. № 1 (співавт.); Антибиотикорезистентность шигелл и рациональная этиотропная терапия шигеллезов // Журн. микробиологии. 2005. № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2008