Дяченко Вадим Євгенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дяченко Вадим Євгенович


Дяченко Вадим Євгенович

ДЯЧЕ́НКО Вадим Євгенович (18(30). 12. 1896, м. Нижній Новгород, Росія – 02. 06. 1954, Київ) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1928), проф. (1935), чл.-кор. АН УРСР (1934). Закін. Мор. корпус у Петрограді (нині С.-Петербург, 1916). Служив на Дніпров. військ. флотилії (1917–21). Відтоді працював у Київ. ІНО асист. Д. Ґраве, під кер-вом якого навч. 1925–27 в аспірантурі. 1930–34 – у Київ. фіз.-хім.-матем. ін-ті, від 1934 – у Київ. ун-ті: проф., 1934–50 – зав. каф. заг. математики та проректор, водночас 1948–50 – декан мех.-матем. ф-ту. Був н. с. Лаб. експерим. досліджень з натурал. філософії (1921), Комісії приклад. математики і Київ. н.-д. каф. математики (1922–33), ін-тів математики (1934–54) та фізики (1935–38) АН УРСР. Наук. праці стосуються наближ. і чисел. методів розв’язування диференціал. рівнянь, теорії відносності, матем. теорії термоелементів заг. механіки. У теорії відносності розглянув наближену форму релятивіст. механіки, де зміна маси залежить від швидкості й положення в силовому полі, та довів достатність цієї наближ. форми при розв’язуванні деяких задач планет. механіки. 1945 у Києві розпочав дослідж. у галузі обчислюв. математики в напрямах теор. розроблення фіз.-тех. методів і створення спец. конструкцій обчислюв. приладів. Під його кер-вом створ. оригін. конструкції електроінтеграторів, електронні мікроскопи з електростатич. і магніт. електрон. лінзами. Займався питаннями застосування математики до гідроаеромеханіки. Вивчав спец. властивості руху, зокрема визначив клас поверхонь, на яких траєкторія є геодез., асимптотич. або деякою ін. кривою.

Пр.: Теорія релятивності Ейнштей- на та планетна механіка // Журн. матем. циклу ВУАН. 1933. Т. 1, вип. 4; Про момент сил тертя при русі кільця по поверхні сфери // Журн. Ін-ту математики ВУАН. 1934. № 2; Визначення оптичних параметрів електричних елек- тронних лінз // Фіз. зап. АН УРСР. 1938. Т. 7, вип. 2; Потенціальне поле діафрагми // Зб. пр. Ін-ту математики АН УРСР. 1940. № 5; Теория нестационарных процессов в термоэлементе // ЖТФ. 1947. № 7; Варіаційні принципи механіки. К., 1950.

Статтю оновлено: 2008