Дяченко Володимир Данилович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дяченко Володимир Данилович

ДЯЧЕ́НКО Володимир Данилович (17. 05. 1961, с. Брусівка Біловод. р-ну Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1999), проф. (2001). Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (1983), де і працює від 1985 (нині Луган. пед. ун-т): зав. лаб. орган. синтезу (1988–90), зав. каф. хімії та біохімії (від 1995). Розробляє методи синтезу функціонально заміщ. частково гідров. піридинхалькогенонів, тіо(селено)піранів і нафтиридинів як сполук з широкою фармакол. дією. Створив нові реагенти для одержання частково гідров. халькогеновміс. гетероцикл. сполук – арил(гетерил)метиленціаноселеноацетаміди; відкрив селенокляйзенів. перегрупування в ряду 1,4-дигідропіридинів, рециклізацію та крос-рециклізацію тіо(селено)піранів в азотовмісні гетероцикли, переамінування ціанотіоцитаміду морфоліном, синтезував нові речовини з протипухлин. і антиСНІДовою дією.

Пр.: Селенсодержащие гетероциклы // УХ. 1997. Т. 66, № 11 (співавт.); Naphthyridines: Chemistry and biological activity // Selected Methods for Synthesis and Modification of Heterocycles. 2002. Vol. 1 (співавт.); Новые подходы к синтезу 4-алкил-6-амино-3-метил(пропил,фенил)-5-циано-2Н,4Н-пирана[2,3-c]пиразолов // ХГС. 2004. № 2 (співавт.); Трансформации 4-арил(гетерил)-2,6-диамино-3,5-дициано-4Н-тиопиранов в замещенные акрилонитрилы, 1,4-дигидропиридины, 2,3,4,7-тетрагидротиазоло[2,3-а]пиридин и 4,7-дигидротиено[2,3-b]пиридин // ЖОРХ. 2006. Т. 42, № 5.

Р. П. Ткачов

Статтю оновлено: 2008