Єневич Федір Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єневич Федір Федорович


Єневич Федір Федорович

ЄНЕ́ВИЧ Федір Федорович (13(26). 04. 1905, с. Глібки, нині Красилів. р-ну Хмельн. обл. – 05. 12. 1976, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1951), проф. (1952). Закін. Моск. пед. ін-т (1931), Ін-т червоної професури в Києві (1937). Працював у Дніпроп. ін-ті інж. транспорту (1932–36): зав. каф. філософії; у Київ. ун-ті (від 1937): від 1944 – зав. каф. діалект. й істор. матеріалізму, від 1947 – зав. каф. філософії, від 1969 – проф.; водночас 1944–47 – дир. Укр. філії Ін-ту Маркса–Енгельса–Леніна при ЦК ВКП(б). Гол. ред. Політвидаву України. Наук. дослідження: проблеми діалект. логіки, закономірності становлення комуніст. формації, історія філос. і соціол. думки в Україні. Автор меморандуму «Про недоліки в роботі Інституту історії України Академії наук УРСР» (17 травня 1944), у якому, відзначаючи чимало позитивного, зробленого ученими-істориками, зокрема у вивченні джерел і фактів історії України, насамперед дожовтн. періоду, наголошував, що «наукової історії України, навіть наукової історії її окремих періодів, немає». Є. пояснював це тим, що історики, поборюючи соціол. схеми школи М. Покровського, впали в ін. крайність – замість виокремлення найістотніших подій в історії України, мовляв, брали буквально всі факти, обмежуючись поверховим описом, за яким губилося осн., вирішальне в історії України. Науковцям Ін-ту закидав суттєві хиби чи недостатнє висвітлення проблем. питань вітчизн. минувшини, зокрема історії до часів Київ. Русі; плутанину у висвітленні виникнення й оформлення укр. нації; вживання помилкової термінології тощо. У працях співроб. Ін-ту, на думку Є., однобічно характеризували Укр. козац. респ. 16–17 ст. і причини приєднання України до Росії (Моск. царства), недостатньо висвітлювали питання про дві дорев. Росії (офіц. реакційну й демократичну), укр. націоналізм помилково ототожнювали з нац. обличчям укр. народу. Автор меморандуму переконував, що робота в Ін-ті вимагала докорін. перебудови. Цей документ давав ЦК КП(б)У всі підстави для «наведення порядку» в Ін-ті, постій. ідеол. тиску, дріб’язк. та малокомпетент. втручання.

Пр.: Комуністичне виховання трудящих і подолання пережитків капіталізму у свідомості людей. К., 1940; Суспільно-філософські погляди Г. С. Сковороди // Пропагандист і агітатор. 1946. № 4; Історичне значення возз’єднання України з Росією // Пр. Київ. ун-ту. Гуманітарні науки. 1954. Т. 1; Наукове керівництво суспільним розвитком. К., 1968.

Літ.: Москаленко Ф. Професор Ф. Ф. Єневич: До 50-річчя з дня народж. // За рад. кадри. 1955, 1 трав.; Єневич Федір Федорович: [Некролог] // УІЖ. 1977. № 2; У лещатах тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Ін-ту історії України НАНУ (1936–1956 рр.): Зб. док. і мат. Ч. 1–2. К., 1996.

Статтю оновлено: 2009