Єремєєв Валерій Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єремєєв Валерій Миколайович


Єремєєв Валерій Миколайович

ЄРЕМЄ́ЄВ Валерій Миколайович (12. 01. 1942, м. Саратов, РФ) – океанолог, геофiзик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1991), акад. НАНУ (1997). Премiя iм. В. Вернадського АН УРСР (1989). Держ. премія України у галузі н. і т. (2000). Засл. діяч н. і т. України (2003). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2007). Закін. Ростов. ун-т (1964, РФ). Від 1965 працював у Мор. гiдрофiз. iн-ті НАНУ: 1975–80 – вчений секр., 1980–85 – заст. дир., 1985–2000 – дир. Від 2000 – в. о. дир., від 2009 – дир. Ін-ту біології пд. морів НАНУ (обидва – Севастополь). Після створення 1999 Океанол. центру НАНУ, до складу якого ввійшли Мор. гідрофіз. ін-т та Ін-т біології пд. морів, Є. був призначений його ген. дир. Читає лекції на міжнар. навч. курсах фіз.-океаногр. та геоекол. профілів. Наук. інтереси вченого концентруються на ключових проблемах і розділах океанол. науки. Вони охоплюють експерим. та ядерну гідрофізику, геофіз. гідродинаміку та гідрохімію океану, а нині тісно пов’язані з розробленням і створенням основ, методів і засобів Глобал. океаногр. спостереж. системи Чорного моря, що є однією з осн. мор. програм Міжуряд. океаногр. комісії ЮНЕСКО і країн Чорномор. басейну. Дослідж. Є. в галузі ядер. гідрофізики були зорієнтовані на вивчення фундам. закономірностей формування простор. розподілу та динаміки полів штуч. і природ. радіоактивності Світ. океану та його морів, зокрема Чорного й Середземного. Він вивчав вплив наслідків Чорнобил. аварії на екосистему Чорного моря, розробив заг. теор. підходи до аналізу та прогнозу можливих наслідків мор. катастроф природ. й антропоген. характеру. Працює також над формуванням і розвитком геофіз. напряму в мор. екол. дослідженнях. Роботи цього профілю переважно спрямовані на вивчення регіон. проблем Чорномор. басейну, екваторіал. зони та шельфових р-нів Тропіч. Атлантики. Голова Комісії з проблем Світ. океану НАНУ, Наук.-тех. ради з Нац. програми дослідж. і використання ресурсів Азово-Чорномор. басейну, ін. регіонів Світ. океану при Мін-ві освіти і науки України, представник України у викон. раді Міжуряд. океаногр. комісії ЮНЕСКО, гол. ред. наук.-теорет. «Морского гидрофизического журнала» та «Морского экологического журнала».

Пр.: Физико-химические аспекты взаимодействия океана и атмосферы. К., 1985; Трассеры в океане. К., 1987; Черное море. Зоны взаимодействия аэробных и анаэробных вод. Св., 1993 (співавт.); Вариационный подход в задачах идентификации входных параметров гидродинамических моделей по данным измерений и планирования экспериментов // МГЖ. 2002. № 1 (співавт.); Регіональні аспекти глобальної зміни клімату // Вісн. НАНУ. 2003. № 2 (співавт.); Океанология. Средства и методы океанологических исследований. Москва, 2005 (співавт.); Введение в оперативную океанографию Черного моря. Св., 2006 (співавт.); Фрактально-волновая структура изменчивости геофизических процессов морских систем // Геоінформатика. 2006. № 4 (співавт.); Нові струминні газові виділення із дна моря в акваторії Севастополя // Вісн. НАНУ. 2007. № 4 (співавт.).

Літ.: 60-річчя академіка НАН України В. М. Єремєєва // Вісн. НАНУ. 2002. № 1.

Статтю оновлено: 2009