Єремєєв Ігор Семенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єремєєв Ігор Семенович


Єремєєв Ігор Семенович

ЄРЕМЄ́ЄВ Ігор Семенович (06. 02. 1933, Київ) – фахівець у галузі прикладної математики. Д-р тех. н. (1993), проф. (2005). Закін. Вище військ.-мор. інж. уч-ще (Ленінград, нині С.-Петербург; 1955). Працював в Ін-ті проблем лиття АН УРСР (1959–65); очолював лаб. в НДІ міського госп-ва (1965–70), в Ін-ті колоїд. хімії та хімії води АН УРСР (1970–72), сектори СКБ матем. машин та систем Ін-ту кібернетики АН УРСР (1972–76) та НДІ гідроприладів (1976–83); був пров. н. с. Ін-ту ядер. досліджень НАНУ (1983–2001); від 2001 – зав. каф. комунал. госп-ва Держ. академії житл.-комунал. госп-ва (усі – Київ). Розробляє питання теорії автоматиз. систем радіац. моніторингу довкілля, матем. методи забезпечення задач спостереження та ідентифікації стану довкілля при аваріях на пром. об’єктах, а також методи підвищення достовірності даних фіз. і обчислюв. експериментів. Під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брав активну участь у створенні системи радіац. моніторингу в 30-км зоні. 2003–06 керував міжнар. (Україна–Узбекистан) проектом з дослідж. локалізації концентратів радіоактив. відходів у цементні блоки з натролітом та розроблення моделі керування радіац. станом системи «захоронення–навколишнє середовище».

Пр.: Автоматизированные системы радиационного мониторинга окружающей среды. К., 1990; Проблеми iдентифiкацiї динамiки плям радiоактивного забруднення // Зб. наук. пр. Ін-ту ядер. досліджень НАНУ. 2002. № 1(7); Проблеми каузальної екологічної експертизи міст // Экол. и техноген. безопасность. Охрана водного и воздуш. бассейнов. Утилизация отходов: Сб. науч. тр. Х., 2007. Т. 1; Моніторинг довкілля у зоні впливу сховищ рідких радіоактивних відходів // Сотрудничество для решения проблемы отходов: Мат. 5-й Междунар. конф. Х., 2008; Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності під час моніторингу довкілля // Систем. аналіз та інформ. технології: Мат. 10-ї Міжнар. наук.-тех. конф. К., 2008.

Статтю оновлено: 2009