Єрмолаєв Микола Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єрмолаєв Микола Миколайович

ЄРМОЛА́ЄВ Микола Миколайович (18. 03. 1951, с. Петрівка Глобин. р-ну Полтав. обл.) – ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (2002). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1976). Від 1978 працює в Ін-ті землеробства УААН (смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.): від 2003 – зав. лаб. сівозмін. Наук. дослідж. у галузях заг. землеробства, базового та агроґрунтознавства. Встановив закономірності формування і трансформації родючості чорноземно-лучних поверхнево-солонцюватих ґрунтів та чорноземів типових малогумусних, запропонував концепцію їх ефектив. використання.

Пр.: Методика прискореного фракціонування ґрунту для визначення параметрів дисперсності та гумусового стану // ВАН. 1997. № 11; Зміна продуктивності чорноземно-лучних солонцевих комплексів під впливом меліорації // Там само. 2001. № 2; Вплив добрив на врожайність культур сівозміни та баланс гумусу в дерново-підзолистому ґрунті // Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. К., 2007. Вип. 1 (співавт.); Закономірності формування водного режиму в сівозмінах на чорноземах Лісостепу лівобережного // ВАН. 2008. № 6 (співавт.).

Г. А. Мазур

Стаття оновлена: 2009