Єрмоленко Микола Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єрмоленко Микола Федорович


Єрмоленко Микола Федорович

ЄРМО́ЛЕНКО Микола Федорович (Ярмоленка Мікалай Фёдаравіч; 16(29). 01. 1900, с. Клюковка Оршан. пов. Вітеб. губ., нині Вітеб. обл., Білорусь – 10. 06. 1972, Мінськ) – білоруський хімік. Д-р хім. н. (1935), проф. (1931), акад. АН Білорус. РСР (1947). Засл. діяч н. Білорус. РСР (1949). Держ. нагороди СРСР. Закін. хім.-фармацевт. ф-т 2-го Моск. ун-ту (1924). Спеціалізувався у Ляйпциз. ін-ті колоїд. хімії (Німеччина; 1928–29), Ленінгр. хім.-технол. ін-ті (нині С.-Петербург; 1929–30). У 1924–65 з перервами працював у Білорус. ун-ті (Мінськ): від 1931 – проф., 1943–46 – зав. каф. заг. хімії. 1930–39 – зав. каф. заг. хімії Мінського мед. ін-ту; водночас 1932–39 та від 1943 – зав. лаб. колоїд. хімії Ін-ту хімії АН Білорус. РСР; 1939–41 – співроб. Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті, 1940–41 – зав. відділу інсектицидів Ін-ту хімії АН УРСР; 1941–42 – зав. каф. заг. хімії Сталінгр. мед. ін-ту (нині Волгоград, РФ); 1942–43 – проф. Ташкент. текстил. ін-ту. Акад.-секр. Відділ. хім. і геол. наук АН Білорус. РСР (1946–69), гол. ред. ж. «Весці АН БССР. Серыя хімічных навук» (1965–72). Відкрив явище седиментац. тиксотропії у випадку адсорбції органіч. кислот із суміші в розчині, відобразив кількісне значення «пасивованої» поверхні адсорбента. Спільно з колегами розробив рефрактометр. метод виявлення у розчинах сольових сумішей сполук вищого порядку та визначив низку таких сполук. За результатами дослідж. проблем тех. використання рослин. білків (люпину) розробив метод отримання нових видів фанер. клеїв. Запропонував теорію періодич. відкладання осаду під час випаровування розчинника розбавлених розчинів твердих речовин.

Пр.: Периодическое отложение осадков из растворов при испарении растворителя // Журн. общей химии. 1939. Т. 9, вып. 11 (співавт.); Ламинарная коагуляция коллоидной гидроокиси железа // КЖ. 1939. Т. 5, вып. 3 (співавт.); Тиксотропное превращение стабилизованных суспензий графита и Fe2O3 // Там само. 1940. № 10; Адсорбция смеси органических кислот из неводных сред // Ученые зап. Белорус. гос. ун-та. 1948. Вып. 9; Высшие молекулярные соединения в растворах солевых смесей по данным рефрактометрии // Журн. общей химии. 1950. Т. 20, вып. 1; Хроматографический адсорбционный анализ и его развитие. Минск, 1955; Изучение молекулярных соединений в растворах методом физико-химического анализа по измерению показателей преломления // ЖНХ. 1956. Т. 1, вып. 6 (співавт.).

Статтю оновлено: 2009