Єрмоленко Світлана Яківна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єрмоленко Світлана Яківна

ЄРМО́ЛЕНКО Світлана Яківна (30. 10. 1937, с. Уссурійськ, нині Примор. краю, РФ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1984), проф. (1990), чл.-кор. НАНУ (2009). Закін. Київ. ун-т (1959). Відтоді працює в Ін-ті мовознавства НАНУ (Київ): від 1987 – зав. відділу культури мови; від 1992 – зав. відділу стилістики та культури мови Ін-ту укр. мови НАНУ (Київ). Досліджує лінгвостилістику, синтаксис, теорію літ. мови, питання правопису, слововживання, культури мови та мовної норми, мову фольклору. У рамках міжнар. проекту «Najnowsze dzieje językow słowiańskich» керувала створенням колектив. монографії «Українська мова» (Opole, 1999). Співавторка підручників з рідної мови для шкіл («Українська мова», 1978; «Рідна мова. 5 клас», 2005; «Рідна мова. 6 клас», 2006; «Рідна мова. 7 клас», 2007). Співукладачка і ред. низки словників: «Українська літературна вимова і наголос: Слов.-довід.» (1973), «Новий російсько-український словник-довідник» (1996), «Словник епітетів української мови» (1998), «Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» (2001), «Українсько-англійський бізнес-словник: Економіка. Фінанси. Інвестиції. Кредити» (2002). Відп. ред. піврічника «Культура слова» (від 1987). Чл. редколегії енциклопедії «Українська мова» (2000; 2004; 2007). Усі зазначені книги опубл. у Києві.

Пр.: Синтаксис віршової мови. 1969; Сучасна українська літературна мова. Стилістика. 1973 (співавт.); Життя слова. 1978 (співавт.); Синтаксис і стилістична семантика. 1982; Фольклор і літературна мова. 1987; Жанри і стилі в історії української літературної мови. 1989 (співавт.); Нариси з української словесності (стилістика і культура мови). 1998; Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики. 2006 (співавт.); Мова і українознавчий світогляд. 2007 (усі – Київ).

Літ.: Мацько Л. І добрих справ ще не одквітли пелюстки... // Слово. Стиль. Норма: Зб. наук. праць, присвяч. 65-річчю з дня народж. д. ф. н., проф. С. Я. Єрмоленко. 2002; Беценко Т. Цвіт народнопісенного слова у науково-дослідних вимірах С. Я. Єрмоленко // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка. 2007 (обидві – Київ).

Л. В. Рябець

Статтю оновлено: 2009