Єрмошенко Микола Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єрмошенко Микола Миколайович

ЄРМОШЕ́НКО Микола Миколайович (04. 07. 1942, м. Саратов, РФ) – економіст. Д-р екон. н. (1986), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (1992). Премія ім. О. Шліхтера АН УРСР (1990). Закін. Харків. інж.-екон. ін-т (1970). Працював на вироб-ві (1965–73); у 1977–83 – зав. відділу економіки та упр. НТП Ін-ту економіки пром-сті АН УРСР (Донецьк); 1983–88 – консультант екон. відділу ЦК КПУ; 1988–89 – зав. екон. відділу Упр. справами РМ УРСР; 1989–97 – дир. Укр. ін-ту наук.-тех. і екон. інформації; від 1997 – зав. відділу стратег. планування політики екон. безпеки апарату Ради нац. безпеки і оборони України; від 2001 – зав. каф. маркетингу, упр. та економіки підпр-ва й проректор з наук. роботи Нац. академії упр. (усі – Київ). Досліджує проблеми упр. та екон.-інформ. діяльності, маркетинг. менеджменту, комерц. діяльності підпр-в, питання забезпечення фінанс. безпеки держави і підпр-в, упр. інновац. економікою.

Пр.: Механизм управления научно-техническим прогрессом в регионе. 1985; Экономика: НТП, инвестиционная политика, управление. 1990; Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. 2001; Маркетинг для магістрів: Навч. посіб. у 2-х т. 2007 (співавт.); Сучасні проблеми розвитку національної економіки та шляхи їх розв’язання. 2008 (співавт.); усі – Київ.

В. Ф. Столяров

Стаття оновлена: 2009