Єру Ігор Ілліч | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єру Ігор Ілліч


Єру Ігор Ілліч

Є́РУ Ігор Ілліч (18. 12. 1930, Харків) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1989). Закін. Харків. ун-т (1953). Працював у Харків. авіац. ін-ті (1954–56); Харків. ін-ті радіофізики та електроніки АН УРСР (1956–86): від 1971 – ст. н. с.; від 1986 – у Радіоастрон. ін-ті НАНУ (Харків): від 1999 – пров. н. с. Наук. дослідж. у галузі квант. електроніки надвисоких частот. Довів можливість ефектив. широкосмугового квант. підсилювання сигналів з частотами понад 100 ГГц, змішування частот сигналів міліметр. діапазону тонкими та довгими надпровідник. плівками; розробив спец. елементну базу і на її основі створив малошумові квазіоптичні системи когерент. прийому надслабких сигналів до 200 ГГц.

Пр.: Новые методы расширения полосы пропускания квантовых усилителей // Радиоэлектроника. 1989. Т. 32, № 11 (співавт.); Терагерцная техника и технология: современное состояние и перспективы развития // Успехи совр. радиоэлектроники. 1997. № 3; Квазиоптическое диплексирование в коротковолновой части миллиметрового диапазона // РиР. 2003. Т. 8, № 1; Малошумящие субмиллиметровые системы когерентного приема // Там само. 2006. Т. 11, № 1; Высокочувствительные системы некогерентного приема инфракрасного диапазона // Там само. № 2; Матричные системы многолучевого приема субмиллиметрового и инфракрасного диапазонов // Там само. № 3.

Статтю оновлено: 2009