Єрьомін Ігор Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Єрьомін Ігор Петрович


Єрьомін Ігор Петрович

ЄРЬО́МІН Ігор Петрович (Ерёмин Игорь Петрович; 05(18). 04. 1904, м. Ревель, нині Таллінн – 17. 09. 1963, Ленінград, нині С.-Петербург) – російський літературознавець. Д-р філол. н. (1937), проф. (1938). Закін. Ленінгр. ун-т (1924). Учень В. Перетца. Учителював. Від 1929 викладав на Вищих курсах мистецтвознавства Держ. ін-ту історії мист-в; від 1938 – у Ленінгр. ун-ті: від 1951 – зав. каф. історії рос. літ-ри. Досліджував давнє рос. і укр. письменство – літописання, жанри і стилі, укр. нар. театр, полемічну публіцистику. Аналізував середньовічне істор. та художнє мислення, його закономірності та специфіку, методи відображення істор. дійсності; розглядав давньорус. літ-ру як дореалістичну. Вказав на подібність «Слова о полку Ігоревім…» до пам’яток грец. та давньорус. худож. оратор. прози, датував його створення кін. 1187 – поч. 1188. У ст. «“Слово о полку Игореве” в русской, украинской и белорусской поэзии» («Ученые записки Ленинградского университета», 1948, № 90, серия филол. наук, вып. 13) розкритикував низку популяр. перекладів пам’ятки, розглянув укр. переклади М. Максимовича, С. Руданського, Панаса Мирного, В. Кендзерського, М. Чернявського, В. Щурата, М. Рильського, охарактеризував переклад уривків «Слова…» Т. Шевченком. Вважав «Волинський літопис» (1289–90) працею одного автора, а не літопис. зведенням. Підготував наук. вид. творів С. Полоцького (1953), І. Вишенського (1955), Ф. Прокоповича (1961); спільно з Д. Лихачовим – зб. «Художественная проза Киевской Руси ХІ–ХІІ веков» (Москва, 1957).

Пр.: «Слово о полку Игореве»: (К вопросу о его жанровой природе) // Ученые зап. Ленингр. ун-та. 1944. № 72; «Повесть временных лет»: Проблемы ее историко-литературного изучения. Ленинград, 1946; «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси // Слово: Сб. Ленинград, 1950; Иван Петрович Котляревский (1769–1838). Москва, 1952; О художественной специфике древнерусской литературы // Рус. лит-ра. 1958. № 1; Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). Москва; Ленинград, 1966; Лекции о древней русской литературе. Ленинград, 1968; Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Ленинград, 1987.

Літ.: Дмитриев Л. А. И. П. Еремин: Некролог // Тр. отдела древнерус. лит-ры. 1964. Т. 20; Махновець Л. Є. Пам’яті І. П. Єрьоміна // РЛ. 1964. № 1.

Статтю оновлено: 2009