Єфетов Володимир Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Єфетов Володимир Михайлович

ЄФЕ́ТОВ Володимир Михайлович (01. 01. 1924, Сімферополь – 03. 01. 2013, там само) – хірург-онколог. Д-р мед. н. (1982), проф. (1985). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Крим. мед. ін-т (Сімферополь, 1949). Працював лікарем. Від 1966 – у Крим. мед. ун-ті: від 1976 – зав. курсу онкології каф. шпитал. хірургії, 1982 – засн., відтоді до 2006 – зав., від 2006 – проф. каф. онкології. Наук. дослідж.: рак оперованого шлунка, підшлунк. та молоч. залоз; комбіновані й реконструкт. операції, профілактика стрес. пошкоджень у хірургії раку органів черев. порожнини. Організатор онкол. служби АР Крим.

Пр.: Предраковые заболевания и рак оперированного желудка. К., 1986; Избранные лекции по клинической онкологии. Сф., 1997; 400 повторных вмешательств по поводу рака резецированного желудка // КХ. 2001. № 6; Обоснование основных принципов формирования пищеводно-кишечных (желудочных) анастомозов // Вест. неотлож. и восстановит. медицины. 2004. Т. 5, № 1; Сравнительная эффективность неоадъювантной полихимиотерапии и предоперационной лучевой терапии при лечении рака молочной железы // Онкология. 2005. Т. 7, № 3.

А. А. Бабанін

Стаття оновлена: 2016