Довгань Кость - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Довгань Кость

ДОВГА́НЬ Кость (Костянтин Андрійович; 1902, за ін. даними – 1892, с. Жахнівка, нині Тиврів. р-ну Вінн. обл. – 13. 07. 1937, Київ) – книгознавець, літературний критик, бібліограф. Закін. Київ. ІНО. Від 1926 працював секр. кабінету читачівства Укр. наук. Ін-ту книгознавства (Київ), на поч. 30-х рр. очолював його філію у Харкові. Водночас був секр. ж. «Критика» (Харків). Один із гол. погромників укр. книгознавства. Належав до ортодокс.-марксист. напряму в критиці, негативно оцінював творчість низки письменників, зокрема неокласиків (використовуючи звичні для критич. літ-ри того часу означення «фашистські курси історії української літератури Зерова, Дорошкевича та ін., побудовані на засадах єфремовщини», «факти активізації українського фашизму в літературі й літературознавстві»). Укладач бібліогр. покажчика статей і рецензій до зб. «Іван Франко» (К., 1926), автор розвідок «До питання про соціальну функцію книги» (Х.; К., 1931), «Проти еклектики та ревізіонізму в книгознавстві за більшовицьке переозброєння» (К., 1932), «Принципи критико-бібліографічної оцінки» (К., 1934); публікацій «На давніх позиціях (Про сучасну українську літературну мову)» // «Життя і революція», 1925, № 11; «Літературна критика і проблема читача» // «Критика», 1928, № 3; «Українська література і масовий читач» // там само, № 8; «Соціальна функція літератури і проблема читачівства» // там само, 1929, № 7–8; «За марксистське книгознавство» // там само, 1930, № 7–8; «Класова боротьба на книгознавчо-бібліографічному фронті» // там само, 1931, № 7–8 та ін., у яких висував на перший план принципи партійності й класовості в оцінюванні друк. видань. 3 листопада 1936 заарешт., засудж. до розстрілу як актив. учасник контррев. націонал-фашист. терорист. орг-ції, яка здійснила вбивство С. Кірова, і готувала наступні терорист. акти проти кер. ВКП(б) і рад. уряду. Реабіліт. 1957.

Літ.: E. Kasinec. Kost’ Dovhan (1902 – ?) on the social influence of the book // Solanus. 1989. Vol. 3; Ковальчук Г. І. Співробітники УНІК – жертви політичних репресій // Наук. пр. НБУВ. К., 1999. Вип. 2.

ДА: ЦДА СБУ, спр. 45218 ф. п.

Г. І. Ковальчук

Статтю оновлено: 2008