Довгерт Анатолій Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Довгерт Анатолій Степанович


Довгерт Анатолій Степанович

ДО́ВГЕРТ Анатолій Степанович (27. 09. 1949, Харків) – правознавець. Д-р юрид. н. (1994), проф. (1998), чл.-кор. АПрНУ (2000). Закін. Київ. ун-т (1977), де відтоді й працює: від 1995 – зав. каф. міжнар. приват. права Ін-ту міжнар. відносин. Досліджує проблеми цивіл. права, міжнар. приват. права. У 1993–2003 як чл. уряд. і парламент. робочих груп та комісій брав участь у підготовці нового Цивіл. кодексу України.

Пр.: Правовое регулирование международных трудовых отношений. К., 1992; Цивільне право: В 2 т. К., 1995–96; 1997; 1999; 2000; 2002; 2004; 2005 (співавт.); Кодифікація приватного права України. К., 2001; Цивільний кодекс України: Постатей. наук.-практ. коментар. Ч. 1–2. К., 2005–06 (співавт.); Очерки международного частного права. Х., 2007 (співавт.).

Статтю оновлено: 2008