Довгопола Олена Павлівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Довгопола Олена Павлівна


Довгопола Олена Павлівна

ДОВГОПО́ЛА Олена Павлівна (06. 09. 1927, Харків – 01. 01. 2001, Київ) – бібліографознавець. Канд. с.-г. н. (1956). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1951). Працювала 1954–65 на каф. бібліографії Харків. бібліотеч. ін-ту; від 1965 – у Київ. ін-ті культури: 1990–96 – проф., декан ф-тів заоч. відділ. (1970–72) та сусп. професій (1972–82). Зробила вагомий внесок у розвиток методології, теорії та історії укр. с.-г. бібліографії. Авторка підручників, статей, метод. посібників.

Пр.: Бібліографія сільськогосподарської літератури: Учбовий посіб. Х., 1972; Научно-техническая информация в сельском хозяйстве. Москва, 1977; Українська радянська бібліографія: Навч. посіб. К., 1980 (співавт.); Бібліографія: Заг. курс. К., 1984 (співавт.); До «Концепції розвитку бібліотечної справи» та про основні напрямки перебудови системи підготовки бібліотечно-бібліографічних кадрів у Київському державному інституті культури на період до 2005 року. К., 1991 (співавт.); Вища бібліотечна освіта в Україні: Сторінки історії та деякі перспективи розвитку: Зб. наук. праць Київ. держ. ін-ту культури. 1994. Ч. 2.

Літ.: Професор Довгопола Олена Павлівна: Життєвий і твор. шлях: Біобібліогр. покажч. К., 2002.

Статтю оновлено: 2008