Довідково-інформаційний фонд Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Довідково-інформаційний фонд Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії

ДОВІДКО́ВО-ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ ФОНД ПІВДЕ́ННОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ МОРСЬКО́ГО РИ́БНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ОКЕАНОГРА́ФІЇ Засн. 1921 у м. Керч (нині АР Крим) при іхтіол. лаб. Назва змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Бібліотеч. фонд багатогалузевий; містить понад 80 тис. прим. рос., англ., болгар., італ., польс., франц., япон. мовами, зокрема рідкісні вид., автореф. дис., картографічні вид. (від 1965), спец. види наук.-тех. літ-ри і документи, дис., мікрофіші, мікрофільми, 358 назв журналів, 10 назв газет. Серед рідкіс. вид. – «Рыболовство в России всеми орудиями и во все времена года: Практич. руководство для всех рыболовов» І. Веніамінова (Москва, 1876), «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении» (С.-Петербург; Москва, 1882–95, т. 1, ч. 1; т. 3, ч. 1; т. 12, ч. 1, 2). Комплектується літ-рою з біології, іхтіології, океанології, екології, рибного госп-ва. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги, бібліогр. картотеки (зокрема рукописів, автореф. дис. від 1930), фонди довідк. і бібліогр. видань. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Дир. – Б. Панов (від 2004).

Б. Г. Троценко

Стаття оновлена: 2008