Довір’я - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Довір’я

«ДОВІ́Р’Я» – газета профспілок Полтавщини. Виходить двічі на місяць укр. мовою у Полтаві від 1990. Засн. і видавець – обл. рада профспілок. Друкує матеріали про роботу президії обл. ради профспілок, обл. галуз. рад і ком-тів, член. орг-цій профспілок, профкомів підпр-в, орг-цій, установ усіх форм власності, структур фондів соц. страхування України, правову та розпорядчо-інформ. діяльність Федерації профспілок України; про екон. проблеми, соц. захист працюючих і їх сімей, зокрема малозабезпечених і багатодітних; містить юрид. всеобуч і консультації з усіх вироб. і соц.-екон. питань; угоди з обл. держ. адміністрацією і рай. держ. адміністраціями на місцях, спілками промисловців і підприємців, фермерами. Наклад 3050 прим. Гол. ред. – М. Костенко (1990–2004), від 2004 – О. Корж.

Г. М. Яскіна

Стаття оновлена: 2008