Кріль Степан Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кріль Степан Іванович

КРІЛЬ Степан Іванович (09. 02. 1942, с. Куровичі Золочів. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі гідродинаміки. Д-р тех. н. (1986), проф. (1996). Закін. Львів. ун-т (1964). Від 1965 працює в Ін-ті гідроме­ханіки НАНУ (Київ): від 1986 – зав. відділу стратифіков. течій. Побудував матем. модель двофаз. потоків у трубах і дослідив їхні закономірності, розробив узагальнену методику розрахунку осн. параметрів гідравл. трубопровід. транспорту твердих сипких матеріалів.

Пр.: Теория и прикладные аспекты гидротранспортирования твердых ма­териалов. К., 1981 (спів­авт.); Напорные взвесенесущие потоки. К., 1990; Об уравнениях теплопроводности для двух­фазных гетерогенных сред // Гидромеханика. 1997. Вып. 71; Уравнение Бер­нулли для неустановившегося дви­жения суспензий в трубах // Вісн. Дніпроп. ун-ту. Сер. Механіка. 2009. Вип. 13, т. 1 (спів­авт.); Методика расчета параметров трубопроводного гидротранс­порта разноплотностных полидис­перс­ных материалов // Прикладна гідро­ме­ханіка. 2010. Т. 12(84), № 1 (спів­авт.).

Л. Ф. Корецька

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. Ф. Корецька . Кріль Степан Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2050 (дата звернення: 13.05.2021)