Додін Євген Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Додін Євген Васильович

ДО́ДІН Євген Васильович (27. 01. 1931, м. Томськ, РФ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1973), проф. (1975). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Одес. ун-т (1953). Працював у Одес. обл. прокуатурі (1953–58); Одес. н.-д. лаб. і школі міліції (1958–65); від 1965 (з перервою) – в Одес. ун-ті: 1974–80 – зав. каф. криміналістики, кримінал. права та процесу, від 1989 – проф. каф. адм. права та упр.; від 1998 – зав. каф. мор. і митного права Одес. юрид. академії. У 1980–89 – нач. каф. адм. права і упр. Київ. вищої школи міліції. Розробив теорію доказів і доказування в адм. процесі, брав участь у створенні нових напрямків адм. деліктології, митного та мор. права.

Пр.: Радянське адміністративне пра-во. К., 1972; Доказательства в административном процессе. Москва, 1972; Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов управления. К., 1984; Административная деликтология. Часть общая. О., 1998; Таможенные операции на морском транспорте. О., 2001; Сборник научных трудов. О., 2006.

Літ.: Професори О(Н)У.

Л. І. Кормич

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
Л. І. Кормич . Додін Євген Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20500 (дата звернення: 19.06.2021)