Дозвіл правовий - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дозвіл правовий

ДО́ЗВІЛ ПРАВОВИ́Й – передбачена законом міра можливої поведінки, що забезпечує задоволення суб’єктивних прав та юридичних інтересів особи. Д. п. створює сприятливі умови для реалізації прав, інтересів особи у межах закону, визначає позитивну правову мотивацію, передбачає можливість підвищення позитив. активності суб’єктів у сфері права, спрямов. на впорядкування сусп. відносин. Д. п. виконується добровільно, заохочується державою як засіб забезпечення правомір. поведінки. Функції Д. п. характеризуються як напрями його впливу на процес правового регулювання сусп. відносин: стимулююча функція сприяє формуванню соціально актив. поведінки громадянина; комунікативну роль визначає зміст інформації, наданої суб’єктам у сфері права від імені органу упр.; оціночна функція встановлює можливість суб’єкта визначати характер поведінки з погляду її відповідності дозволеному та з’ясувати ступ. корисності такої поведінки для сусп-ва; гарантуюча функція створює умови для забезпечення правової поведінки та гарантується державою покладенням обов’язків на ін. суб’єктів і можливістю звернення за захистом до держави при наявності перешкод у реалізації Д. п.; виховна роль полягає у створенні умов формування поведінки, правомір. і корисної з погляду інтересів сусп-ва, держави.

С. В. Бобровник

Стаття оновлена: 2008