Deutsch - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Deutsch

«DЕUTSСH» – газета. Засн. 2002 у Києві ТОВ «Вид-во “Шкіл. світ”». Призначена для педагогів, студентів та всіх, хто вивчає нім. мову. Виходить двічі на місяць нім. та укр. мовами; наклад 1920 прим. Розповсюджується на всій тер. України. Друкує офіц. документи для педагогів, метод. рекомендації, календарно-темат. планування, розробки уроків, позаклас. заходів, тестові завдання для учнів. Містить додатки, що виходять окремо як темат. номери. Гол. ред. – Л. Горбач (від 2002).

І. Б. Даценко

Стаття оновлена: 2008