Долгова Тетяна Іванівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Долгова Тетяна Іванівна

ДОЛГО́ВА Тетяна Іванівна (16. 02. 1947, м. Альтенбурґ, Німеччина) – фахівець у галузі екологічної безпеки. Канд. біол. н. (1975), д-р тех. н. (2005). Закін. Дніпроп. ун-т (1970), де відтоді й працювала. 1978–84 – у Дніпроп. філії Укр. НДІ розведення та штуч. осіменіння великої рогатої худоби; 1985–90 – у НДІ «Медстатистика» (Москва); 1990–91 – у Дніпроп. аграр. ун-ті; 1991–99 – в Ін-ті проблем природокористування та екології НАНУ (Дніпропетровськ). Від 1999 – в Нац. гірн. ун-ті України (Дніпропетровськ): від 2005 – проф. каф. екології. Наук. дослідж.: біохімія та біофізика рослин, молекулярна біологія; біохімія тварин; біохімія та токсикологія людини; заг. екологія та екологія ґрунтів; екол. безпека ґрунтів.

Пр.: Горнодобывающие комплексы и вторичный гидроморфизм почв // МГП. 2003. № 2 (співавт.); Деградация почвенных систем под воздействием пыления, инициируемого предприятиями горнодобывающего комплекса // Разработка рудных месторождений: Сб. науч. трудов. Кривой Рог, 2003. Вып. 82; Определение уровня техногенного воздействия горнодобывающих комплексов на почвы // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту України. 2004. № 6; Деградация почвенного покрова под воздействием факторов, инициируемых горнодобывающими предприятиями // Там само. 2006. № 2, 6, 7, 9, 10.

О. Є. Хоменко

Стаття оновлена: 2008