Долгушин Донат Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Долгушин Донат Олександрович

ДОЛГУ́ШИН Донат Олександрович (16(29). 10. 1903, м. Пенза, Росія – 01. 02. 1995, С.-Петербург) – вчений-селекціонер у галузі рослинництва. Д-р біол. н. (1936, без захисту дис.), акад. УААН (1991), Рос. академії с.-г. наук (1948). Сталін. премія (1941), Держ. премії УРСР у галузі н. і т. (1974), СРСР (1979). Держ. нагороди СРСР. Закін. Тифліс. політех. ін-т (нині Тбілісі, 1927). Працював на Ґянджин. дослід. селекц.-генет. станції (Азербайджан, 1928–31); від 1931 – у Селекц.-генет. ін-ті УААН (Одеса): заст. дир. з наук. роботи (1941–44 та 1951–66), зав. лаб. управління розвитком рослин (1964–66), біології розвитку с.-г. рослин (1966–88), радник дирекції (1988–92). Осн. наук. праці присвяч. закономірностям індивід. розвитку рослин та проблемам насінництва. Досліджував роль світлового чинника в яровизації вегетуючих рослин різних с.-г. культур, що зумовило перегляд уявлень про особливості стадії яровизації. Д. – один з авторів єдиної в СРСР системи насінництва зерн. колосових культур (пшениці, жита, ячменю та ін.), яка дала змогу підвищити валові збори та стабільність врожаїв. Вивчав також питання біології запилення, запліднення та розвитку рослин (міжсорт. та внутр.-сорт. запилення, умови формування батьків. та материн. спадковості, концентрація та закріплення в потомстві найважливіших біол. та господарсько цінних ознак і властивостей). Займався селекцією, зокрема пошуком методів та прийомів селекц. процесу зерн. культур шляхом добору пар для схрещування з використанням поперед. стадійного аналізу. Вивчав біол. закономірності розвитку пшениці. Автор сорту ярої м’якої пшениці Одеська 13; співавтор сортів озимої м’якої пшениці Одеська 3, 12, 51 та 66.

Пр.: Мировая коллекция пшениц на фоне яровизации. Москва, 1935; История сорта // Яровизация. 1935. № 3; Пути селекции озимой пшеницы // Там само. 1937. № 5; Внутрисортовое скрещивание растений. Москва, 1939; Мичуринские принципы селекции и семеноводства культурных растений. Москва, 1949; Использование биологических закономерностей в селекции озимой пшеницы // Пути повышения урожайности зерн. колосовых культур. Москва, 1966; Озимая мягкая пшеница Одесская 51 // Вопр. генетики, селекции и семеноводства. О., 1970. Вып. 9; Итоги и перспективы исследований по стадийному развитию растений // Там само. 1973. Вып. 11.

Літ.: Турбин Н. В., Пухальский А. В. К 75-летию академика ВАСХНИЛ Д. А. Долгушина // ВСХН. 1978. № 10; Невядомская Ф. К. Донат Александрович Долгушин. Москва, 1984; Литвиненко М. А. Долгушин Донат Олександрович (1903–1995) // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. Кн. 4. К., 2000; Биологи; Липшиц.

О. Я. Пушкаренко, П. І. Іваненко

Стаття оновлена: 2008