Долежан Валентин Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Долежан Валентин Володимирович


Долежан Валентин Володимирович

ДОЛЕЖА́Н Валентин Володимирович (04. 05. 1938, Черкаси) – правознавець. Д-р юрид. н. (1992), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1960). Працював адвокатом (1960–64); в органах прокуратури Вінн. обл. (1964–75); Полтав. с.-г. ін-ті (1975–77); зав. каф. заг. нагляду Ін-ту підвищення кваліфікації кадрів органів прокуратури СРСР (згодом Ін-т підвищення кваліфікації Ген. прокуратури України, Харків, 1977–95); від 1995 – зав. каф. публіч. права Волин. ун-ту (Луцьк); від 2003 – проф. каф. судових і правоохорон. органів Одес. юрид. академії. Досліджує питання прокурор. нагляду, теорії держави та конституц. права, судоустрою.

Пр.: Борьба с хищениями средствами общего надзора. Х., 1989; Закон України «Про прокуратуру»: Наук.-практ. коментар. Х., 1993 (співавт.); Принцип стримування і противаг у стосунках між гілками влади // Вісн. Волин. ун-ту. Сер. Право і політологія. Лц., 1997; Акти прокуратури: підготовка і внесення: Навч. посіб. О., 2003 (співавт.); Актуальні проблеми роботи зі зверненнями громадян в органах прокуратури // Вісн. Академії прокуратури України. 2006. № 2.

Статтю оновлено: 2008