Долинанафтогаз нафтогазовидобувне управління | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Долинанафтогаз нафтогазовидобувне управління


Долинанафтогаз нафтогазовидобувне управління

«ДОЛИНАНАФТОГА́З» нафтогазовидобувне управління – підприємство паливно-енергетичного комплексу. Структурна одиниця ВАТ «Укрнафта». Здійснює розробку 10-ти нафт. родовищ у межах Долин. та Рожнятів. р-нів Івано-Фр. обл. За обсягом видобутку нафти та газу посідає 4-е м. серед 6-ти споріднених підпр-в ВАТ «Укрнафта». У структурі – цехи з видобутку нафти та газу, підзем. та капітал. ремонту свердловин, підтримання пласт. тиску, підготовки нафти та паропостачання, технол. транспорту, прокатно-ремонтні експлуатац.устаткування та електроустаткування й електропостачання, буд.-монтажний. Загалом у Долин. регіоні пром. нафтовидобуток започатк. у с. Ріпне (нині Рожнятів. р-ну). Розробленню нафт. родовищ передувала праця вчених-геологів, зокрема В. Глушка, Г. Доленка. Вони запропонували теор. обґрунтування і практ. рекомендації щодо закладання перших пошук. свердловин. З відкриттям 1950 Долинського нафтового родовища у Долин. нафтопром. р-ні активізувалися геол.-пошук. та бурові роботи. Протягом 1959–62 введено в експлуатацію Спаське, Північно-Долинське та Струтинське родовища. 1966 тут досягнуто макс. видобутку нафти та газу – відповідно 2 млн т і 970 млн м3. Нині експлуатац. фонд видобув. свердловин підпр-ва складає 337, нагнітальних – 132. Середня глиб. свердловин 2,7 тис. м. Розробку родовищ здійснюють з підтриманням пласт. тиску шляхом нагнітання води в продуктивні горизонти. Осн. знаходяться на пізній стадії розробки, для якої характерні високий рівень обводнення продукції (83,5 %) і поступове зниження видобутку нафти і газу. Експлуатацію видобув. свердловин проводять механіз. способом за допомогою глибин. шланчг. насосів, облаштованих потуж. верстатами-качалками вантажопідйомністю 10–12 т. Для підтримання пласт. тиску шляхом заводнення створ. водозабори на річках Свіча та Чечва, фільтрувал., насосні першого та другого підйомів, кущові насосні станції, систему низько- і високонапір. водоводів. Видобуток нафти з конденсатом 2005 у «Д.» склав 349 тис. т (бл. 11 % від заг. обсягу видобутку в «Укрнафті»), газу – 97 тис. м3 (3 % від заг. видобутку в «Укрнафті»). У 2000-х рр. на підпр-ві проведено реконструкцію. У соц. сфері – Будинок техніки, музей управління, тех. б-ка, готель, санаторій, мед.-сан. частина. Підпр-во надає тех. та фінанс. допомогу місц. закладам освіти, охорони здоров’я. Кількість працівників – 2013 осіб. Нач. – М. Гой.

Статтю оновлено: 2008