Долін Віктор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Долін Віктор Володимирович

ДО́ЛІН Віктор Володимирович (21. 01. 1964, Київ) – геохімік, еколог. Син В. Доліна. Д-р геол. н. (2004). Держ. премія України у галузі н. і т. (2006). Закін. Київ. ун-т (1985). Працював 1985–92 в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АНУ; 1992–98 – на держ. підпр-ві «Наук.-вироб. мале підпр-во “Відродження”» при НАНУ: дир. Від 1998 – в Ін-ті геохімії навколиш. середовища НАНУ і Мін-ва надзвичай. ситуацій України (усі – Київ): від 2005 – зав. відділу біогеохімії. Вивчає вплив живої речовини на формування, спрямованість та інтенсивність потоків штуч. радіонуклідів, важких металів і токсич. сполук у ландшафтах техногенно забруднених тер. України, а також процеси біоген. фракціонування штуч. і природ. ізотопів.

Пр.: Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження. К., 2001; Методическое руководство по обращению с тритиевыми отходами. К., 2001; Геохимия техногенных радионуклидов. К., 2002; Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи. К., 2004; Розподіл ізотопів Pu і Am у лісових екосистемах Чорнобильської зони відчуження // Доп. НАНУ. 2005. № 5 (усі – співавт.).

І. Ф. Шраменко

Статтю оновлено: 2008

Покликання на статтю
І. Ф. Шраменко . Долін Віктор Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20631 (дата звернення: 23.04.2021)