Долін Володимир Гдалевич | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Долін Володимир Гдалевич

ДО́ЛІН Володимир Гдалевич (09. 01. 1932, с. Торків Шпиків., нині Тульчин. р-ну Вінн. обл. – 25. 02. 2004, Київ) – ентомолог. Чоловік Р. Андреєвої, батько В. Доліна. Д-р біол. н. (1974), проф. (1978), чл.-кор. НАНУ (1985). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1976). Премія ім. Д. Заболотного АН УРСР (1985). Закін. Київ. ун-т (1955), де відтоді й працював на каф. зоології хребетних. Від 1959 – в Укр. НДІ захисту рослин: заст. дир. з наук. роботи (1967–75); від 1975 – в Ін-ті зоології НАНУ (обидва – Київ): заст. дир. з наук. роботи (1976–80), зав. відділу заг. та приклад. ентомології (1976–2004). Президент Укр. ентомол. т-ва (1987–2004). Досліджував морфологію та екологію дорослих і личинкових стадій твердокрилих комах. Обґрунтував природну філогенет. класифікацію надродини елатероїдів в обсязі світ. фауни. Вперше описав викопну родину твердокрилих елатероїдів, 32 викопні роди та 4 триби, 14 рецентних родів, понад 180 видів елатерід сучас. фауни. Описав личинки понад 200 видів жуків-коваликів. Зібрав колекції жуків-коваликів і їхніх личинок та турунів. Ред. окремих томів та автор розділу «Жуки: Жуки-ковалики» (т. 19, вип. 3, К., 1982) 40-том. вид. «Фауна України».

Пр.: Личинки жуков-щелкунов (проволочники) Европейской части СССР. К., 1964; Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР. К., 1978; Ископаемые насекомые мезозоя. К., 1980 (співавт.); Жуки-щелкуны (Elateridae) Туркменистана. К., 1994 (співавт.); Einige neue ostpalearktische Elateriden – Arten (Coleoptera, Elateridae) // Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Osterreichischer Entomologen. Vena, 2003. Vol. 55.

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Доліна // Вісн. НАНУ. 2002. № 2; Пам’яті В. Г. Доліна // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія. 2005. Вип. 17.

Статтю оновлено: 2008