Доля Віктор Сидорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Доля Віктор Сидорович

ДО́ЛЯ Віктор Сидорович (09(22). 03. 1912, м. Лохвиця, нині Полтав. обл. – 09. 11. 1991, Київ) – вчений-агрохімік, насіннєзнавець. Д-р с.-г. н. (1969). Закін. Київ. с.-г. ін-т (1938). Працював зав. агрохім. лаб. цукробурякотресту у Воронез. обл. (РФ, 1938–39); агрономом у Сум. та Київ. обл.; ст. н. с. Укр. НДІ соціаліст. землеробства (смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл., 1945–46); ст. н. с., заст. дир. з наук. роботи Драбів. дослід. поля (нині Черкас. обл., 1946–52); дир. наук.-експерим. бази (1952–53), ст. н. с. (1953–56) Ін-ту фізіології рослин та агрохімії АН УРСР (Київ); ст. н. с. ВНДІ цукр. буряків (Київ, 1956–91). Вивчав вплив регуляторів росту, фізіологічно актив. речовин, дефоліантів і десикантів на ріст, продуктивність і якість урожаю цукр. буряків та їхніх насінників; особливості живлення маточ. буряків та насінників (обґрунтував систему удобрення у зонах буряківництва).

Пр.: Химическая пинцировка высадков как способ повышения качества свеклосемян // СиС. 1961. № 3; Физиолого-биохимические исследования гибридов сахарной свеклы // ВСХН. 1961. № 10; Влияние гербицидов на урожай и качество семян сахарной свеклы // Химия в с. хоз-ве. 1967. № 1; Технология применения гербицидов на семенниках и маточных посевах // Сахар. свекла. 1976. № 2; Эффективность удобрения маточной сахарной свеклы и семенников // Пути повышения эффективности произ-ва сахар. свеклы. К., 1982; Влияние хлорхолинхлорида на устойчивость растений сахарной свеклы к пониженным температурам // Совершенствование приемов земледелия при индустр. технологии возделывания сахар. свеклы. К., 1986.

Літ.: Кононюк В. А. Доля Віктор Сидорович (1912–1991) // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003.

В. М. Балан

Стаття оновлена: 2008