Домбковський Пшемислав Боніфаційович — Енциклопедія Сучасної України

Домбковський Пшемислав Боніфаційович

ДОМБКО́ВСЬКИЙ Пшемислав Боніфаційович (23. 02. 1877, Львів – 18. 12. 1950, там само, похов. на Личаків. кладовищі) – історик права. Д-р права (1900), д-р габіліт. (1906). Акад. Польс. (1922), Болгар. (1928), Чеської (1929) АН. Дійс. чл. НТШ (1935). Студіював право у Львів. (1895–99), Берлін. (1903–04) і Париз. (1907–08) ун-тах. Від 1906 – доц., від 1916 – надзвич. проф., 1916–19 – зав. каф. нім. права, 1919 – звич. проф., 1919–20 – проф. давнього польс. права Варшав. ун-ту; 1920–21 – проф. Катол. ун-ту в Любліні; 1920–39 – зав. каф. давнього польс. права, 1939–41 – зав. каф. історії й теорії держави і права, водночас у 1920–21, 1925–28, 1944–46 – декан юрид. ф-ту Львів. ун-ту. 1925–39 видавав у Львові «Pamiętnik historyczno-prawny» (вийшло 13 т.), 1930 – «Przewodnik historyczno-prawny» (вийшло 5 т.). Досліджував історію польс. і європейського права, соціально-економічні проблеми Галичини. Чл. Держ. архів. рад Австрії (1910–18) та Польщі (1920–39), ген. секр. Наук. т-ва у Львові (1920–39).

Пр.: Zemsta, okup i pokora na Rusi halickiej w wieku XV i pierwszej połowie wieku XVI. Lwów, 1898; Rys urządzeń pocztowych w dawnej Polsce. Kraków, 1903; Rękojemstwo w prawie polskiem średniowiecznym. Lwów, 1904; Wierna ręka czyli pokład. Studyum z prawa polskiego. Lwów, 1909; Prawo prywatne polskie. T. 1–2. Lwów, 1910–11; Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego i bełzkiego. Lwów, 1922; Szkice z życia szlachty sanockiej w XV stuleciu. Lwów, 1922; Z nieznanego Lwowa. Zeszyt pierwszy. Dolne miasto. Zapełtwie. Lwów, 1923; Stosunki gospodarcze ziemi halickiej w XV wieku. Lwów, 1926; Historja prawa zachodnio-europejskiego. T. 1–3. Lwów, 1927.

Літ.: Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej prof. dr. Przemysława Dąbkowskiego. Lwów, 1927; Калинович В. Професор Домбковський – визначний історик права // Наук. зап. Львів. ун-ту. Сер. юрид. 1954. Т. 27, вип. 2; Гроссман Ю. Видатний вчений-славіст Пшемислав Домбковський // Проблеми слов’янознавства. 1979. Вип. 20.

Статтю оновлено: 2008
Цитувати статтю
Л. О. Зашкільняк . Домбковський Пшемислав Боніфаційович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20705 (дата звернення: 05.03.2021).