Домбровський Даріуш - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Домбровський Даріуш

ДОМБРО́ВСЬКИЙ Даріуш (Dąbrowski Dariusz; 30. 11. 1965, м. Вомбжежно Куяв.-Помор. воєводства, Польща) – польський історик-медієвіст. Закін. Ун-т М. Коперника (м. Торунь) за спеціальностями «історія» (1990) та «охорона пам’яток культури» (1995), де й працював. 2000 захистив доктор. дис. «Шлюбна політика Романовичів, князів галицько-волинських». Відтоді – ад’юнкт Ін-ту історії Ун-ту Казимира Великого (м. Бидґощ). Один із провід. польс. генеалогів. Досліджує генеалогію династії Рюриковичів, зокрема гілок галицько-волин. князів Романовичів та київ. і смолен. князів Ростиславичів, пов’язані з цими проблемами джерела та політ. історію, а також теор. проблеми генеалогії. Бере активну участь у наук. конф. в Україні, публікується в укр. наук. виданнях.

Пр.: Małżeństwa Wasylka Romanowicza. Problem mazowieckiego pochodzenia drugiej żony // Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów. Toruń, 1997; Матримоніальна політика князя Лева Даниловича // Зап. НТШ. Л., 2000. Т. 240; Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi w latach 1264–1299/1300 // Галичина та Волинь в добу середньовіччя. Л., 2001; Rodowód Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich. Poznań; Wrocław, 2002; Romanowicze w rocznikach polskich // До джерел: Зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського. Т. 1. К.; Л., 2004.

Літ.: Войтович Л. Українознавчі дослідження Даріуша Домбровського // Інформ. бюл. Ін-ту українознавства НАНУ за 2002. Л., 2003; Його ж. Українознавчі студії Даріуша Домбровського // Генеалог. зап. Укр. геральд. т-ва. Вип. 4. Л., 2004.

Л. В. Войтович

Стаття оновлена: 2008