Домбровський Олександр Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Домбровський Олександр Михайлович

ДОМБРО́ВСЬКИЙ Олександр Михайлович (08. 09. 1914, Львів – 18. 01. 2014, м. Нью-Йорк, США) – історик. Дійс. чл. НТШ (1963) та УВАН (1966). Чл.-засн. Укр. істор. т-ва (1965). Закін. Львів. академ. г-зію (1934), де знач. вплив на формування його поглядів мали О. Терлецький, С. Томашівський, І. Раковський. Від 1934 студіював історію та германістику в Львів. ун-ті. Відвідував організов. НТШ неофіц. семінари з історії України під кер-вом І. Крип’якевича (1936–37 – їх секр., 1937–39 – секр. Істор.-джерелознав. комісії НТШ). 1938 закін. студії в Ун-ті зі ступ. магістра філософії і став докторантом. З приходом рад. військ 1939 признач. ст. асист. новоствор. каф. історії України, яку очолив І. Крип’якевич, згодом перейшов на каф. антич. літ-ри (співпрацював з Я. Пастернаком, М. Думкою та ін.). Його перша наук. праця – вступ до першого повного перекладу укр. мовою «Опису Скіфії» Геродота, виконаного Т. Кострубою (1937). Підготував кілька доповідей про Пн. Причорномор’я антич. доби та про античну історіографію. Під час нім. окупації Львова 1941–42 працював у міськ. архіві провід. бібліотекарем. 1943 виїхав до Праги, захистив в УВУ доктор. дис. про влас. перекл. «Опису Скіфії» Геродота. Після війни перебував на еміграції в Німеччині, викладав історію та латинь у г-зії табору для переміщ. осіб Кастель побл. Вісбадена. 1949 виїхав до Нью-Йорка, де після нострифікації дипломів вивчав історію США і педагогіку, отримав право викладати історію, лат. і нім. мови у школах США. Засн. і секр. (від 1954), голова (від 1960) секції антич. історії УВАН. Редагував ювілей. вид. «Українська Вільна Академія Наук, 1945–1965» (Нью-Йорк, 1967), перший вип. «Вістей УВАН» (1970), «Ювілейну книгу Української Академічної гімназії у Львові» (Філадельфія; Мюнхен, 1982). Від 1984 – на пенсії. Досліджував протоісторію України-Руси; історію грец. колонізації Пн. Причорномор’я; античну тематику в творчості Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки; реліг.-церк. життя українців. Автор зб. віршів «Ти був зі мною» (Дрогобич, 2000).

Пр.: Відношення Івана Франка до проблеми античної історії // Зап. НТШ. 1957. Т. 166; До історії Міського Архіву Львова // Київ. Філадельфія, 1961. № 3; Вплив ранньої грецької духовності на розвиток поняття античної України // Зап. НТШ. 1962. Т. 169; Антична тематика в поетичній творчості Шевченка // Там само. Т. 176; До проблеми фольклору Геродотової Скитії // Там само. 1963. Т. 177; Поема «Мойсей» у світлі біблійної символіки // Там само. 1967. Т. 182; До історії української науки під час Другої Світової війни // УІ. 1975. № 1–2; Нарис історії Українського Євангельсько-Реформованого Руху. Нью-Йорк; Торонто, 1979; Нові горизонти й контроверсії на сучасному етапі дослідів над історією Руси-України // Вісн. Орг-ції оборони чотирьох свобод України. Нью-Йорк, 1990. № 2; Традиції школи М. Грушевського у Львівському НТШ в 30-х роках // М. Грушевський і Львів. істор. школа. Нью-Йорк; Л., 1995; Студії з ранньої історії України: Зб. пр. Л.; Нью-Йорк, 1998; Імовірні ранні етапи християнізації Руси-України // Літературознавчі та істор. студії: Мат. конф. Л., 2002.

Літ.: Винар Л. О. Домбровський (З нагоди 40-ліття наукової праці) // УІ. 1977. № 3, 4; Його ж. Заслужений ювілей: 70-ліття д-ра О. Домбровського // Свобода. 1985. № 70; Головацький І. Домбровський Олександр // Укр. журналістка в іменах. Л., 2001. Вип. 8; Романів О. З Товариством – упродовж трьох епох. Олександрові Домбровському – 90! // Вісн. НТШ. 2003. № 30.

І. Д. Головацький

Статтю оновлено: 2016