Донбаська державна машинобудівна академія | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Донбаська державна машинобудівна академія


Донбаська державна машинобудівна академія

ДОНБА́СЬКА ДЕРЖА́ВНА МАШИНОБУДІВНА́ АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців машинобудівного та металургійного профілів. Засн. 1952 у м. Краматорськ (Сталін., нині Донец. обл.) як вечірня філія Сталін. індустр. ін-ту (нині Донец. тех. ун-т). Від 1960 – індустр. ін-т, від 1994 – сучасна назва. На 6-ти ф-тах (автоматизації машинобудування, інж.-екон., інж. механізації, маш.-буд., економіко-гуманітар., заоч.) навч. бл. 10-ти тис. осіб. 1977 на базі Ін-ту створ. Навч.-наук.-вироб. комплекс «Спеціаліст», до якого нині входять 15 підпр-в і наук. установ регіону, 8 технікумів, 4 ПТУ, 17 заг.-осв. шкіл, розташ. у містах Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Артемівськ, Харцизьк (усі – Донец. обл.). Філія Академії діє на Новокраматор. маш.-буд. з-ді. Осн. напрямки н.-д. роботи: проблеми ресурсоощад. технологій та машин; створення нових важконавантажув. інструментів і верстатів; вдосконалення діючих технологій, устаткування та засобів автоматизації у прокат. вироб-ві; розроблення матеріалів для дугового зварювання та наплавлення з високими експлуатац. характеристиками. Фундаментал. дослідж. виконують у наук. лаб. орган. синтезу, твердотіл. квант. електроніки, фіз.-хім. властивостей метал. розплавів та плазм. технологій. Від 1999 виходять зб. наук. пр. «Надійність інструменту і оптимізація технологічних систем», «Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні». Перший ректор – Г. Малєєв (1960–62), від 2003 – В. Федорінов.

Статтю оновлено: 2008