Донбаська національна академія будівництва і архітектури - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Донбаська національна академія будівництва і архітектури

ДОНБА́СЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА АКАДЕ́МIЯ БУДIВНИ́ЦТВА I АРХIТЕКТУ́РИ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі будівництва. Засн. 1969 у м. Макiївка Донец. обл. на базі фiлiї Донец. полiтех. iн-ту як Макiїв. iнж.-буд. iн-т, 1993–94 – Донбас. інж.-буд. ін-т, від 1994 – академія буд-ва і арх-ри, від 2004 – статус національної. Наук. дослідж.: охорона довкілля (біол. очистка пром. та побут. стічних вод, очистка повітр. басейну пром. регіонів); ресурсозбереження (утилізація пром. продуктів, буд. матеріали, вироби та конструкції з відходів вироб-в); надійність і довговічність будівель та споруд (реконструкція й збільшення терміну експлуатації, протикороз. захист несучих і огороджувал. конструкцій); ефективні конструкції будівель і споруд (великопрольотні метал. конструкції, застосування фібробетону, електромережеві конструкції, баштові та надшахтні споруди) та ін. Має ф-ти: гуманiтар. пiдготовки; фундам. та заг.-iнж. пiдготовки; буд.; природоохорон.; мех.; економiки; маркетингу та менеджменту; підвищення кваліфікації; прискореної підготовки; другої вищої освіти; пiдготов. (для iноз. громадян); заочний. У складі Академії – Ін-т післядиплом. освіти, підготовки та перепідготовки кадрів з двома філіями у Донецьку і Луганську (Донбас. НДПТІ буд. вироб-ва), Макіїв. тех. ліцей, Луган. політех. коледж, Дружків. житл.-комунал. технікум, Мала академія буд-ва. Бл. 4 тис. студентів за 13-ма спеціальностями здобувають освіту на 19-ти кафедрах. Навч. процес та наук. дослідж. проводять 398 викл., з них 22 – акад. і чл.-кор. галуз. та іноз. академій, 44 – д-ри наук та проф., 169 – канд. наук. Серед провідних викл. – Я. Ліхтарников, Є. Горохов, Ю. Заславський. Академії належать 7 навч. і лаборатор. корпусів, 6 спеціаліз. спорт. залів, 5 гуртожитків, Палац культури; база відпочинку «Моноліт» на березі Азов. моря. На базі Академії 1997 створ. єдиний в Україні, 2-й в СНД полігон випробувань опор ліній електропередач і башт. споруд. Видавнича діяльність: «Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури» (від 1995), журнали «Металеві конструкції» (від 1998), «Сучасне промислове і цивільне будівництво», «Економіка будівництва і міського господарства» (обидва – від 2005). Перший ректор – В. Червонобаба (1972–91), від 1991 – Є. Горохов.

Літ.: Донбасская государственная академия строительства и архитектуры. Макеевка, 2001.

Є. В. Горохов

Стаття оновлена: 2008