Кроїк Ганна Аркадіївна — Енциклопедія Сучасної України

Кроїк Ганна Аркадіївна

КРО́ЇК Ганна Аркадіївна (22. 01. 1942, м. Куйбишев, нині Самара, РФ) – фахівець у галузі геоекології, аналітичної хімії. Д-р тех. н. (2004), проф. (2007). Закін. Дні­проп. ун-т (1964). Працювала у Дніпроп. хім.-технол. ін-ті (1965–70); від 1971 – у НДІ геології Дні­проп. ун-ту: від 1994 – зав. лаб. геоекології, водночас від 2005 – проф. каф. зоології та екології Ун-ту. Наук. дослідження: проблеми розроблення нових хім.-ана­літ. методів контролю кольорових, цінних металів у технол. про­цесах вироб-ва напівпровідників і фармацевтики, важких металів у об’єктах довкілля; розроб­лення теор. засад геохімії техногенезу; фіз.-хім. моделювання та прогнозування засолення ґрунтів в умовах зрошення, про­цесів накопичення тощо; мінімізація забруднення природ. вод та ґрунтів важкими метала­ми у регіонах з інтенсив. техноген. навантаженням.

Пр.: Сучасні методи контролю об’єк­тів довкілля: Навч. посіб. Дн., 2006; Про­мислова екологія: Навч. посіб. Дн., 2007; Steppe Soils Buffer Capacity and the Multipollution Impact of Industrial in Ukraine. Dordrecht, 2007 (спів­авт.); En­vironment security of eroded soils metals pollution risk assessment in the mining regions // Мат. научно-практ. семинара НАТО «Экологическая безопасность и экотерроризм». Москва, 2010.

В. С. Савчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. С. Савчук . Кроїк Ганна Аркадіївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2079 (дата звернення: 24.07.2021)