Донецька обласна наукова медична бібліотека - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Донецька обласна наукова медична бібліотека

ДОНЕ́ЦЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1930 як Сталін. держ. мед. б-ка; обслуговувала наук. мед. працівників Сталін. і Луган. обл. Бібліотеч. фонд – 285 067 прим.: книги (151 464 томи), періодика (98 207 прим.), автореф. дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. видання, мікрофільми; комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж. наук: біології, біофізики, біохімії, генетики, екології, радіології, фізіології, психології. Передплачують 384 період. видання. Є обмін. фонд (1500 прим.) і видання до 1917. Серед рідкіс. видань – «Руководство къ исслѣдованію мочи съ обращеніемъ особенного вниманія на болѣзни мочевого аппарата» Р. Ульцмана, К. Гоффманна (перекл. з нім., 1873), «Курс клиники внутренних болезней С. П. Боткина» С. Боткіна (1899), «Русскій хірургіческій архивъ: Юбил. вып. въ честь 25-лѣтия науч.-врачеб. дѣятельности Н. А. Вельяминова. 1877–1902», «Техника массажа: Лекціи» І. Заблудовського (обидва – 1902; усі – С.-Петербург). Наявні період. видання: «Врачебное дело» (від 1920), «Новый хирургический архив» (від 1921), «Клиническая медицина» (від 1925), «Медицинская газета» (від 1948). Видання представлені укр. і рос. мовами; до послуг читачів є також літ-ра (11 474 прим.) англ., нім., польс., угор. мовами. У структурі б-ки 7 відділів: обслуговування читачів, нестаціонар. форм обслуговування читачів, чит. зал, організац.-метод., наук.-бібліогр., наук. мед. інформції, комплектування, оброблення літ-ри і каталогізації, книгозберігання. Довідк.-бібліогр. апарат: обліковий, алфавіт., системат., предмет. каталоги та картотеки (зведена період. та інформ. видань від 1920, «Охорона здоров’я населення Донецької області», «Персоналії видатних діячів медицини»). Б-ка видає інформ. покажчики «Нові надходження медичної літератури до Донецької обласної наукової медичної бібліотеки», бібліогр. видання «История развития здравоохранения Донецкой области» (від 2002), «Туберкулез» (2003–06), «Специализировання медицинская помощь населению Донецкой области» (від 2003) тощо. Проводять Дні інформації, Дні спеціаліста, перегляди нових надходжень, книжк. виставки, наук.-практ. конф. Дир. – К. Панечко (від 1984).

В. Я. Танічева

Стаття оновлена: 2008