Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості


Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИХ, ПРОЕ́КТНИХ РОБІ́Т ТА ІНЖЕНЕ́РНИХ ПО́СЛУГ У ВОГНЕТРИВКІ́Й ПРОМИСЛО́ВОСТІ – наукова установа, що вивчає проблеми видобутку вогнетривкої, керамічної сировини та нерудних копалин відкритим способом. Створ. 1963 як Донец. відділ. (від 1968 – філія) Криворіз. н.-д. гірничоруд. ін-ту. Від 1988 – Гірн. філія Всесоюз. ін-ту вогнетривів, від 1991 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. У структурі – 4 відділи (дослідж. і проектування кар’єрів малої потужності, поводження з відходами і рекультивації порушених земель, маркетинг. політики і зовн.-екон. діяльності, механізації і сервіс. обслуговування електрообладнання), 2 лаб. (охорони навколиш. середовища, флюсодоломіт. сировини),польова геофіз. партія. Ін-т займається розробленням нових і вдосконаленням існуючих технологій та устаткування видобутку вогнетривкої, кераміч. сировини і неруд. копалин відкритим способом, що забезпечує комплексне використання мінерал. ресурсів і відходів вироб-ва, енергозбереження та зменшення шкідливого впливу на довкілля. Від 1965 видає період. зб. «Питання розробки нерудних та рудних родовищ», від 2003 – рекламно-інформ. каталог «Вогнетривкі і видобувні підприємства України». Серед провід. фахівців – Ю. Бережной, М. Горєлов, А. Доценко, О. Зибинська, А. Козлов, Е. Пірич, Ю. Потапов, В. Попов, О. Сапога, С. Чернокалський. Дир. – Ю. Бережной (від 1985).

Статтю оновлено: 2008