Донецький заводський та внутріпородний типи свиней УВБ-2 великої білої породи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Донецький заводський та внутріпородний типи свиней УВБ-2 великої білої породи

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ЗАВОДСЬКИ́Й ТА ВНУТРІПОРО́ДНИЙ ТИ́ПИ СВИНЕ́Й УВБ-2 ВЕЛИ́КОЇ БІ́ЛОЇ ПОРО́ДИ Ці типи свиней затв. наказом Мінсільгосппроду України у березні 1994. Новий завод. тип налічував 16 217 голів свиней, з них – 180 кнурів, 1250 маток, 1499 – ремонт. поголів’я. Селекц. групу становило 248 свиноматок. Оригінатори: Ін-т тваринництва УААН (Харків. обл.) і Смілян. держ. племін. з-д ім. М. Литвинова (Слов’яносерб. р-н Луган. обл.). Автори типів, завод. ліній та родин – 18 науковців та практиків, кер. програми і методики створення – В. Медведєв. Донец. завод. тип створ. методом споріднення генотипів великої білої породи, естон., швед. і вітчизн. селекції. При цьому застосований метод розділ. селекції за енергією росту і витратами кормів на 1 кг приросту з використанням оцінки генотипу й інтенсив. добору за пров. ознаками. Тварини нового завод. типу з високими відгодівел. якостями: у середньому на 804-х нащадках від 67-ми кнурів-плідників вік досягнення живої маси 100 кг становив бл. 177 днів, середньодобовий приріст – 777 г, витрати кормів на 1 кг приросту – 3,56 корм. од. Довж. туші підсвинків на контрол. відгодівлі становила 96,1 см, товщина шпику – 28 мм, маса задньої третини півтуші – 10,4 кг, пл. «м’язового вічка» – 31,5 см2. Рекордна продуктивність: вік досягнення живої маси 100 кг – 159 днів, середньодобовий приріст – 940 г, витрати кормів на одиницю продукції – 3,08 корм. од., довж. туш – 102 см, товщина шпику – 24 мм, пл. «м’язового вічка» – 37 см2, маса задньої третини півтуші – 11,2 кг. За типом конституції тварин відносять до міцної або ніжнощільної; пропорційно складені, мають широкий і глибокий тулуб, лінія спини пряма, голова невелика, вуха прямостоячі, щетина біла; окіст добре виповнений. Жива маса дорослих кнурів – 316–355 кг, довж. тулуба – 180–190 см, маток відповідно – 247–263 кг і 166–169 см. Відтворювал. здатність висока. Середні показники багатоплідності дорослих маток – 11–12,2 поросяти, молочність – 49,7–65,4, маса гнізда при відлученні у два місяці – 172–238 кг. Генеалогічну структуру становлять 26 ліній і 14 родин. Найчисленнішими є 12 ліній і 7 родин. Лідерами породи є завод. лінії Тоомас 3695, Леопарда 5255 і родини Волшебниці 3592, 3436, Сої 1696, Чорної Птички 846. Племінні госп-ва, де вирощують ці типи свиней: Смілян. держ. племін. з-д ім. М. Литвинова (Луган. обл.), ім. М. Калініна (Донец. обл.), дослідне госп-во «Українка» Ін-ту тваринництва УААН (Харків. обл.), «Довжанський» (Луган.), ім. С. Кірова (Кіровогр.), «Поливанівка» і «Науковий» (Дніпроп. обл.).

Літ.: Племінні ресурси України. К., 1998.

А. І. Хватов, С. М. Александров

Стаття оновлена: 2008