Донецький інститут агропромислового виробництва УААН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Донецький інститут агропромислового виробництва УААН


Донецький інститут агропромислового виробництва УААН

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1937 як Сталін. (від 1956 – Донец.) с.-г. дослідна станція у с. Піски (нині Ясинуват. р-ну Донец. обл.) на базі Артемів. с.-г. селекц. станції (створ. 1927). Сучасна назва – від 1991. У структурі Ін-ту – 7 відділів (агроекології, селекції, насінництва, тваринництва, кормовиробництва, землеробства і рослинництва, наук. забезпечення трансферу інновацій), до складу яких входять 15 лаб. Нині працюють 50 н. с., серед них – 13 канд. н. Основні напрями наук. досліджень: нові типи моделей короткоротац. сівозмін і ґрунт. технологій; модель транслокації полютантів у с.-г. культурах; методи багаторівневої оцінки ефективності використання агроресурсів; метод. основи визначення впливу екотоксикантів атмосфери металург. та енергет. підпр-в на земел. ресурси; критерії добору високоврожай. посухостійких сортів озимої пшениці та ярого ячменю, а також сортів еспарцету з підвищеним рівнем азотфіксації; формування високопродуктив. агробіоценозів зерн. і олій. культур; нові хім. консерванти кормів на базі природ. мінералів; технології захисту с.-г. культур від шкідників і хвороб з використанням новіт. препаратів і засобів; система селекц. стабілізації популяції свиней; організац.-екон. основи розвитку молоч. підкомплексу. Науковці Ін-ту створили і районували 36 сортів та гібридів. Найвідоміші серед них – ярий ячмінь Донецький 4,6 (за їх виведення присуджено Держ. премію СРСР у галузі н. і т., 1977), 12, 14, 15, озима м’яка пшениця Донецька 46, 48, еспарцет Аметист донецький та ін. Першим дир. був М. Чунтулов (1927–29), нині – Р. Ольховський (від 2005).

Статтю оновлено: 2008