Донецький інститут проектування організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Донецький інститут проектування організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ІНСТИТУ́Т З ПРОЕКТУВА́ННЯ ОРГАНІЗА́ЦІЇ ША́ХТНОГО БУДІВНИ́ЦТВА ТА ПІДПРИЄ́МСТВ БУДІВЕ́ЛЬНОЇ ІНДУ́СТРІЇ» (ДІОБ) – провідна установа в галузі проектування підприємств будівельної індустрії, оснащення проходки вертикальних і похилих виробок при будівництві та реконструкції шахт. Засн. 1951 у м. Сталіно (нині Донецьк) як ін-т «Дондіпрооргшахтобуд». Від 1992 – ДВАТ з сучас. назвою, від 2001 – ВАТ. У структурі – тех. забезпечення проект. вироб-ва (тех., систем автоматиз. проектування, наук.-тех. інформатизації і стандартизації, механізації проект. робіт і випуску проектів відділи) та проект. вироб-ва (бюро гол. інженерів проекту, гірн.-конструктор., сан.-тех., ген. планів і архіт. проектування, технол.-конструктор., електро-мех., кошторисно-екон., спеціаліз. проектування № 1 і № 2, буд. відділи, екології і охорони навколиш. середовища та пром. естетики сектори) блоки. Осн. напрями діяльності: тех.-екон. обґрунтування буд-ва підпр-в, великих будов і споруд; проектування орг-ції шахт. буд-ва, зокрема розроблення технологій та устаткування для спорудження вертикал. стовбурів шахт; проектування пром. об’єктів і комплексів різної потужності (металоконструкцій, асфальтобетонні, сан.-тех. та електромонтажні устаткування, з обслуговування та ремонту буд. машин та автомобілів підпр-ва; великі будови та споруди; фундаменти різного призначення; документація на нестандартне устаткування тощо); розроблення в галузі охорони довкілля, включаючи оцінку впливу на нього пром. об’єктів; проектування очис. споруд. В Ін-ті протягом 1965–90 розроблено та впроваджено у шахтне буд-во понад 50 зразків пересув. прохідниц. устаткування (підйомні установки, прохідниц. лебідки, компресорні станції). Серед провід. фахівців – В. Сапронов, Р. Уманський. Кількість працівників – 160 осіб. Голова правління – Р. Уманський.

І. О. Баличевцев

Стаття оновлена: 2008