Донецький науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів (ДонНДПІКМ) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Донецький науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів (ДонНДПІКМ)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ І ПРОЕ́КТНИЙ ІНСТИТУ́Т КОЛЬОРО́ВИХ МЕТА́ЛІВ (ДонНДПІКМ) – комплексна наукова установа, яка займається дослідженням і впровадженням технологічних процесів переробки брухту та відходів кольорових і дорогоцінних металів. Створ. 1968 як ВНДПІ вторин. кольорових металів на базі центр. лабораторії тресту «Донбаскольормет». Підпорядк. Мін-ву пром. політики України (від 1991). Структурно Ін-т складається з наук. частини, 2-х наук.-експерим. і проект.-технол. комплексів. Має випробувал. фіз.-хім. лабораторію, акредит. в Укр. системі сертифікації продукції, на його базі діють Міжнар. тех. ком-т «Вторинні кольорові метали» і Нац. тех. ком-т України «Кольорові метали і сплави». Осн. напрями діяльності: вдосконалення існуючих, розроблення та впровадження нових технол. процесів і обладнання для вироб-ва кольор. металів, зокрема дорогоцін. і рідкісних; створення нових видів продукції (композицій. сплавів, напівфабрикатів) з кольор. і дорогоцін. металів; сертифікація продукції, атестація та метрологічне забезпечення вироб-в; визначення сировин. бази, перспектив і прогнозу потреби та вироб-ва сплавів кольор. і дорогоцін. металів; розроблення схем розвитку та розміщення підпр-в, проектів буд-ва, тех. переобладнання, реконструкції і розширення підпр-в металург. галузі; розроблення та впровадження природоохорон. устаткування, споруд та об’єктів; розроблення конструктор. документації на виготовлення брухтоперероблювал. устаткування, вироб-во експерим. зразків і дослід. малотоннаж. партій кольор. металів, сплавів та лігатур. Фахівці ДонНДПІКМ створили та впровадили у вироб-во понад 300 об’єктів нової техніки брухтоперероблювал. устаткування (дробарки, сепаратори, відбиткові та електр. плавил. агрегати, пристрої для рафінування сплавів та ін.), виконали понад 450 н.-д. і конструктор. робіт. Серед провід. науковців – Ю. Бичков, В. Гель, В. Золотухін, В. Кісунько, Ю. Купряков, Е. Лукашенко, Г. Семенов. Перший дир. – В. Койбаш, від 2005 – В. Кожанов.

Ю. О. Бондаренко

Стаття оновлена: 2008