Донецький університет економіки і права - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Донецький університет економіки і права

ДОНЕ́ЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА – приватний вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі економіки та права. Засн. 1992 як Донец. ін-т економіки та госп. права. Від 2004 – сучасна назва. У його структурі – 5 ф-тів (екон., обліково-фінанс., юрид., економіки та підприємництва, заоч. і дистанц. навч.), екон.-правові ліцеї у Донецьку і м. Артемівськ (Донец. обл.). На денній і заоч. формах – бл. 3,8 тис. студентів. Навч.-вихов. процес забезпечують 186 викл., з них д-рів н., проф. – 14, канд. н., доц. – 83. Осн. напрямки н.-д. роботи: теорія і практика прийняття управлін. рішень у вироб.-екон. системах, упр. соц.-екон. процесами і відносинами суб’єктів екон. діяльності, формалізація моделі систем упр. та інформатики, правове регулювання економіки. Серед відомих науковців – Я. Берсуцький, Б. Шелегеда, Н. Брюховецька, Б. Дугинський. Виходить «Вісник Донецького університету економіки та права». Є б-ка, гуртожиток, спортзал, діє студент. муз. центр. Ректор – Я. Берсуцький (від 1992).

С. Я. Ходос

Стаття оновлена: 2008