Донич Михайло Варфоломійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Донич Михайло Варфоломійович

ДО́НИЧ Михайло Варфоломійович (06(18). 01. 1873, Одеса – 1951) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н., проф. (1922). Закін. фіз.-мат. (1897) і мед. (1907) ф-ти Новорос. ун-ту в Одесі, де відтоді й працював під кер-вом І. Кияницина. Від 1912 – викл. Одес. вищих жін. мед. курсів; від 1922 – у Дніпроп. мед. ін-ті: зав. каф. заг. гігієни (1922–24, 1932–41), організатор каф. соц. гігієни (1924–25), де викладав за сумісн., засн. (1925) і зав. (до 1932) каф. гігієни праці, один із перших викл. сан. статистики; водночас – зав. сан.-гіг. відділу Дніпроп. сан.-бактеріол. ін-ту. На поч. 2-ї світ. війни переїхав до м. Ставрополь (РФ), де очолив каф. заг. гігієни Мед. ін-ту. Досліджував гігієн. аспект споруд зі шлакової цегли, механізм дії дезінфекц. засобів на збудників інфекц. хвороб.

Пр.: Краткие результаты химического и батометрического исследования Хаджибейского лимана в 1896 г. // Южно-рус. мед. газ. 1896. № 49 (співавт.); Шлак, шлако-бетон и шлаковый кирпич как строительный материал, применяющийся во вновь возводимых рабочих поселках // ВД. 1926. № 14 (співавт.); Шлаковые постройки рабочих поселков // Там само. 1927. № 20 (співавт.); Виробництво полив’яного посуду на Україні, вплив цього посуду на здоров’я споживачів і на робітників, що цей посуд виробляють // Днепроп. мед. журн. 1929. № 7–12 (співавт.); Причины и законы гибели бактерий при действии дезинфицирующих веществ // ГиС. 1930. № 3; Механизм действия дезинфицирующих веществ на бактерии. Дн., 1939.

Літ.: Бажан Т. А. М. В. Донич – основатель кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Днепропетровского медицинского института // Актуал. проблемы соц. гигиены, орг-ции здравоохранения и пути их дальнейшего развития в Украине. Дн., 1994; Васильев К. К. К биографии гигиениста профессора Михаила Варфоломеевича Донича (1873–1951) // Мат. Міжнар. наук.-практич. конф. «Дні науки’2005». 15–27 квіт. 2005. [Дн.]. Т. 20. Медицина. Дн., 2005.

ДА: Гос. арх. Одес. обл. Ф. 45, оп. 5, д. 4414.

К. К. Васильєв

Стаття оновлена: 2008