Доня Олександр Пантелійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Доня Олександр Пантелійович


Доня Олександр Пантелійович

ДО́НЯ Олександр Пантелійович (13. 11. 1935, м. Маріуполь, нині Донец. обл. – 28. 10. 2002, м. Макіївка Донец. обл.) – фахівець у галузі хімії високомолекулярних сполук. Д-р хім. н. (1990), проф. (1992). Закін. Кишинів. ун-т (1958). Працював 1958–63 у Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті; 1966–69 – в Ін-ті хімії Молд. АН; 1969–95 – у Донбас. академії буд-ва і арх-ри (м. Макіївка): 1974–86 – зав. каф. хімії, 1990–95 – декан ф-ту фундам. та заг.-інж. підготовки студентів. Від 1996 – у Макіїв. екон.-гуманітар. ін-ті: декан екон. ф-ту, проф. каф. економіки та безпеки життєдіяльності. Досліджував активність мономерів у співполімеризації для регуляції структури та складу полімерів з оптим. властивостями (кольор. полімери та антикорозійні матеріали).

Пр.: Азотсодержащие виниларены. Кишинев, 1985 (співавт.); Азотсодержащие поливиниларены. Кишинев, 1987 (співавт.); Сополимеры п-аминостиролы с замещенными нитростиролами и их антикоррозионная активность // Вісн. Донбас. академії буд-ва і арх-ри. 2000. № 2(22) (співавт.); Кополимеры на основе аминостиролов и других реакционно способных комономеров в качестве прекусоров для создания структурно-окрашенных полимеров // Наук. зап. АН ВШ України. 2000. Вип. 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2008