Дорджієв Басанг - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дорджієв Басанг

ДОРДЖІ́ЄВ Басанг (Дорҗин Басң; 05. 04. 1918, с. Туктун, нині Калмикія, РФ – 03. 02. 1969, м. Еліста, Калмикія) – калмицький письменник, перекладач. Учасник 2-ї світ. війни. Освіта середня. Був депортов. у Середню Азію. Після повернення на батьківщину працював у ред. респ. газет, правлінні СП Калмикії. Автор поет. книг «Мини стихс» («Мої вірші», 1939), «Стихс болн поэм» («Вірші та поеми»), «Терскнǝ нернд» («В ім’я Батьківщини»; обидві – 1940), «Ɵргн теегин ер дундан» («Серед степу широкого, рідного», 1959), «Менк үндсн» («Вічне коріння», 1966), «Туурмҗ» («Подвиг», 1969), «Цагин селгǝн» («Зміна часів: Поема», 1976), «Уяңһ ай» («Заповітна гра: Вірші та поеми», 1988); прозових «Мини үйин улс» («Люди мого покоління: Нариси і оповідання», 1967), «Мини отк» («Мій хотон: Повість, нариси і легенди», 1968), «Эзн» («Хазяїн: Оповідання, повість», 1981). У романі «Чик хаалһ» («Правильний шлях», ч. 1–2, 1963–64) з позицій соцреалізму оспівав колективізацію та руйнування традиц. укладу життя в Калмикії. Поезіям Д. притаманні тонкий ліризм, яскравість картин нар. життя, багата поет. мова, філос. спрямованість, громадян. мотиви. Переклав окремі твори М. Лермонтова, Ш. Руставелі, В. Шекспіра, О. Пушкіна, М. Шолохова, К. Хетагурова, Х. Намсараєва, Ш. Суренжава та ін. Відтворив калмиц. мовою вірші Т. Шевченка «Не завидуй багатому» (ж. «Улан туг» / «Червоний прапор», 1939, № 3), «В неволі тяжко, хоча й волі» (у зб. вибраних творів Т. Шевченка калмиц. мовою «Стихс», 1939), «Рано-вранці новобранці», «Думка» («Вітре буйний, вітре буйний!»), «Сон» («На панщині пшеницю жала»), «Немає гірше, як в неволі», «У тієї Катерини» (усі – у зб. поезій «Шүлгүд», 1964). Усі зазначені книги видано в Елісті. Укр. поетові присвятив вірші «Тарас» (1939; укр. перекл. М. Таврійського у кн. «Т. Г. Шевченко в художній літературі», К., 1964) і «Тарас, бидн прчквидн!» («Тарасе, ми прийшли!», опубл. у зб. Д. «Терскндǝн үлдǝгч дун минь», 1978); ст. «Тебе, наш бессмертный Кобзарь!» // «Сов. Украина», 1961, № 3 та ін. Укр. мовою окремі твори Д. переклав М. Лиходід.

Літ.: Шубравський В. Є. Шевченко і літератури народів СРСР. К., 1964; Н. Буурла. Таңсг һазрин үрн: Дорҗин Басңин 75 жилин еенд (Бурулов Н. Син рідної землі: До 75-річчя Б. Дорджієва») // Теегин герл (Світло в степу). 1993. № 5; Очирова Е. Б. Басанг Бюрюнович Дорджиев: Рекомендат. указ. лит-ры. Элиста, 1998.

Б. В. Хоменко

Стаття оновлена: 2008